Uczyńmy z Panem wielkie rzeczy

Droga Krzyżowa na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku jak co roku rozpoczęła trzydniowe (7-9 kwietnia) obchody Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży w Lublinie. Przyświecało im hasło „Uczyńmy z Panem wielkie rzeczy”.


Uczestnicy tego wyjątkowego misterium Męki Pańskiej przeszli tzw. czarną drogą, czyli trasą którą w czasie II wojny światowej pokonywali więźniowie przyjmowani do Konzentrationslager Lublin. Symbolicznie o ich cierpieniu oraz o cierpieniu Chrystusa przypominał drewniany krzyż, który podczas całej liturgii nieśli członkowie różnych wspólnot oraz studenci. Jak zwykle droga krzyżowa została poprzedzona dźwiękiem Dzwonu Pokoju. Stacje drogi krzyżowej opatrzone były komentarzami historycznymi oraz relacjami audio byłych więźniów Majdanka.
W sobotę ramach ŚDM Forum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zorganizowało na terenie KUL spotkanie pt. „Młodzi w Kościele – wierzący, gniewni, potrzebujący”, w programie którego pod przewodnictwem wikariusza biskupiego ds. młodzieży, ks. Adama Baba, odbywały się panele ze świadectwami wiary młodych katolików „Młodzi w Winnicy Pańskiej – blaski i cenie” oraz „W służbie wiary własnej i innych”.
Punktem kulminacyjnym i zarazem kończącym ŚDM była tradycyjnie już procesja Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, poprzedzona spotkaniem w kościele akademickim KUL zatytułowanym „Kościół prześladowany w Syrii” z udziałem siostry Annie Demerjian z Aleppo w Syrii.
Monika Skarżyńska