Uhonorowali wybitnego prawnika

Skwer przy ulicy Lipowej, położony naprzeciwko Plazy, będzie nosił imię profesora Zbigniewa Hołdy

Imieniem profesora Zbigniewa Hołdy, wybitnego lubelskiego prawnika, zostanie nazwany skwer przy ulicy Lipowej, położony naprzeciwko Plazy.


„W tym roku mija 10. rocznica jego śmierci, którą miasto Lublin postanowiło uczcić. Zbigniew Hołda łączył kompetencje zawodowe prawnika z obywatelską postawą i gotowością wspierania inicjatyw na rzecz praw pracowniczych. Był bardzo mocno związany z Lublinem. Tu mieszkał, studiował, pracował i tu zmarł” – czytamy w uzasadnieniu projektu, nad którym głosowali radni. Projekt zgodnie poparli radni klubu Krzysztofa Żuka, część radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Hołda urodził się w 1950 roku. Był absolwentem I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, a w 1972 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Wkrótce zaczął pracę jako asystent w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii. W 1978 roku obronił doktorat i na Wydziale Politologii UMCS zaczął zajmować się prawami człowieka. W 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był prezesem Towarzystwa Prawniczego oraz członkiem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 1980-1981 był doradcą Solidarności. W stanie wojennym był internowany. Prywatnie był mężem Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy, znanej lubelskiej dziennikarki związanej z „Gazetą Wyborczą”, wieloletniej redaktor naczelnej jej lubelskiego oddziału. GR