Uhonorowana za innowację

Marta Ziarko z SP nr 5 w Krasnymstawie znalazła się wśród laureatów centralnego etapu konkursu „Kierunek – innowacja 2022” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród nauczycielom wyróżnionym w ramach ogólnopolskiego konkursu ministra edukacji i nauki „Kierunek – innowacja 2022”. Zmagania polegały na przygotowaniu przez pedagoga opisu zrealizowanej przez niego w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych oraz techniczna prezentacja opisu.

Wśród siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski znalazła się Marta Ziarko, nauczycielka matematyki, biologii i wychowania do życia w rodzinie w SP nr 5 w Krasnymstawie.

Nasza laureatka wyróżnienie odebrała z rąk lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. (kg)