Uhonorowano wybitnych

Mec. Stefan Hambura, dr Peter Raina, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski oraz ks. infułat Ireneusz Skubiś zostali wyróżnieni na KUL Nagrodą im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.


Była to pierwsza edycja nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, której pomysł wyszedł od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Laureatami nagrody zostały osoby popularyzujące sylwetkę Kardynała Tysiąclecia, ale też takie, którym „dobro narodu polskiego w jakimś znaczącym stopniu leży na sercu”.
Zadowolenie, że w pierwszej edycji nagrody przyznano ją mec. Stefanowi Hamburowi, wyraził autor laudacji niemieckiego adwokata, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. Urodzony na Śląsku w niemieckiej, katolickiej rodzinie Stefan Hambura wyjechał do RFN jako nastolatek. Zdobył tam wykształcenie prawnicze, które obecnie wykorzystuje, by bronić praw mniejszości polskiej w Niemczech. – Gdy prawo było lekceważone, wtedy – podkreślał ks. J. Krukowski – mecenas zdecydował się nawet na akt głodówki w celu zwrócenia uwagi opinii społecznej na krzywdę Polaków. Znany jest też z tego, że z odwagą i determinacją walczy w imieniu polskich matek i ojców. Chodzi tu szczególnie o sytuację gdy niemieckie sądy ograniczają opiekę nad dziećmi – pochodzącymi ze związków polsko-niemieckich – wyłącznie do niemieckich rodziców.
Równie wyjątkową osobą wyróżnioną nagrodą jest dr Peter Raina, profesor na uniwersytecie w Oxfordzie. Wciąż czynny wykładowca, ma za sobą długie, ponad 90-letnie życie, w którym losy tego Niemca o hinduskich korzeniach bardzo mocno splotły się z Polską, jej historią oraz osobą Prymasa Tysiąclecia. Peter Raina miał zaszczyt poznania kard. Stefana Wyszyńskiego, a potem pisania szeregu książek i publikacji na jego temat. Z jego nazwiskiem musi się więc zetknąć każdy zainteresowany postacią wybitnego Prymasa, „bez którego – podkreślał to wielokrotnie Jan Paweł II – nie byłoby polskiego Papieża”.
Dorobek naukowy – ponad tysiąc publikacji, wiele książek – w tym dotyczących zagadnień małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, praca na Akademii Teologii Katolickiej, a potem aktywny udział przy przekształcaniu ATK w Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (1999 r.) było powodem wyróżnienia dziś prawie 80-letniego ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego. W swoim krótkim przemówieniu podkreślał on wój szacunek dla kardynała Wyszyńskiego, zaznaczając że w codziennej modlitwie pamięta o Prymasie.
Dla popularyzacji dorobku Prymasa Tysiąclecia ogromne zasługi ma także ks. infułat Ireneusz Skubiś. Czynił to przede wszystkim na łamach prasy – od 1981 r. do 2014 r. był redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego „Niedziela”. (Obecnie honorowy redaktor).
Uroczystość była zwieńczeniem całodziennej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych”., która odbyła się pod patronatem biskupa Artura Mizińskiego. Została zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL, na czele z jej przewodniczącym, ks. Mirosławem Sitarzem, prof. KUL, obejmowała jedenastu wykładach omawiających dzieło i życie ks. Kardynała Wyszyńskiego w rozmaitych kontekstach: pokazywała spojrzenie Kardynała na zagadnienia takie, jak rodzina, odnowa moralna, sakramenty, wizja uniwersytetu, omawiała jego wkład w nauczanie Soboru Watykańskiego II, ale też zagadnienia dotyczące spojrzenia Kardynała na politykę. Poruszano sprawę listu Wyszyńskiego do „pobratymców w Czechosłowacji”, stosunek wobec ZSRR, pogląd na relacje polsko-niemieckie, oraz na tożsamość kulturową Europy. Monika Skarżyńska