Uhonorują wybitnych lotników

Radni dali zgodę na budowę pomnika braci Bronisława i Janusza Żurakowskich. Monument – głaz narzutowy z tablicą – stanie przy wejściu do VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja przy ul. Mickiewicza w Lublinie.


Szkoła ufunduje pomnik z własnych środków. Prace nad projektem już się rozpoczęły.

– Pomnik ma powstać na uroczystości 70-lecia szkoły, które odbędą się 19 października –mówi Artur Jóźwik, nauczyciel historii w VI LO, koordynator budowy monumentu. Projekt zyskał już pozytywna opinię Zespołu ds. Wznoszenia Pomników na terenie Miasta Lublin. Za jego wzniesieniem wypowiedzieli się też miejscy radni.

Bracia Żurakowscy byli mieszkańcami dzielnicy Dziesiąta w latach 20. i 30. XX w.

– Pomysłem ich upamiętnienie społeczność szkoły zainteresował pan Janusz Stachowicz, prezes Prezydium Rady Seniorów Lotnictwa w Lublinie – dodaje Artur Jóźwik. Bronisław Żurakowski (1911-2009) był pilotem, szybowcowym pilotem doświadczalnym, żołnierzem Armii Krajowej, inżynierem lotniczym, konstruktorem samolotów oraz twórcą pierwszych polskich śmigłowców. Janusz Żurakowski (1914-2004) był wybitnym pilotem myśliwskim oraz instruktorem. Uczestniczył w bitwie o Anglię – był dowódcą Dywizjonu 316. Jako pilot doświadczalny w 1958 roku dokonał oblotu pierwszego kanadyjskiego naddźwiękowego myśliwca Avro Canada CF – 150 Arrow. Koszt pomnika to około 5 tysięcy złotych. Jego wysokość nie przekroczy 130 cm. Napis na tablicy upamiętniającej obu braci został skonsultowany z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Lubelskiego Oddziału IPN. Z inicjatywą budowy pomnika do Rady Miasta Lublin wystąpił dyrektor VI LO Dariusz Tomczuk. (EM.K.)