Ulga dla seniorów i cierpiących

Od 1 czerwca (poniedziałek) wznowiły działalność lubelskie placówki pobytu dziennego, czyli dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej oraz placówki wsparcia dziennego.


– Rozumiemy jak ważny dla naszych podopiecznych jest powrót do normalności, bezpośredni kontakt z terapeutami i innymi uczestnikami zajęć. Nadal funkcjonujemy w stanie epidemii, co wymaga od nas daleko idącej ostrożności. Priorytetem jest przede wszystkim ochrona mieszkańców Lublina przed zakażeniem – informuje Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Wznowienie działalności poszczególnych jednostek będzie przeprowadzane etapami z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Na terenie Lublina funkcjonuje łącznie 61 placówek pobytu dziennego dla lubelskich seniorów (w tym z chorobą Alzheimera), z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz dzieciom z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. EK