Ulica pochylonych latarni

Słupy na ul. 1 Maja aż proszą się o wymianę

Przekrzywione nad jezdnią stare, skorodowane słupy oświetleniowe dalej straszą mieszkańców ul. 1 Maja (między rondem Lubelskiego Lipca ‘80 a placem Bychawskim). Po naszej interwencji, latem ubiegłego roku, coś drgnęło. Padły zapewnienia. Teraz słyszymy podobne…


Przed rokiem pojawiła się szansa na przeprowadzenie modernizacji tej instalacji, np. z wykorzystaniem słupów aluminiowych z odzysku. Kilkadziesiąt latarni tego typu, będących jeszcze w bardzo dobrym stanie technicznym, zdemontowano bowiem tuż obok w związku z budową nowego odcinka trakcji trolejbusowej w okolicach ronda Lubelskiego Lipca ’80. Z takiego gospodarskiego podejścia do sprawy urzędnicy jednak nie skorzystali. Tłumaczyli, że choć to kreatywne rozwiązanie, to nie ma zabezpieczenia finansowego w budżecie.

– Oświetlenie na tym odcinku będzie wymagało modernizacji, zadanie to będzie wykonane po zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie. Wniosek na przebudowę oświetlenia ul. 1-go Maja został zgłoszony do przyszłorocznego budżetu. Projekt budżetu musi jednak zostać zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Lublin – zapewniał wówczas Grzegorz Jędrek z lubelskiego magistratu.

Zadanie to nie znalazło się jednak w ostatecznym projekcie budżetu, który zaproponował radnym do akceptacji w grudniu ub. r. prezydent Krzysztof Żuk. Dziś urzędnicy mówią o terminie w 2021 r., jednak w dalszym ciągu realizacja prac nie jest przesądzona. – ZDiM zgłosi potrzebę realizacji przebudowy oświetlenia ul. 1 Maja do projektu budżetu na rok 2021 – tłumaczy Grzegorz Jędrek.

Od prawie dwóch lat na jednym ze słupów przy ul. 1 Maja całkiem brakuje oświetlenia. Dotychczasowy wysięgnik z oprawą oświetleniową został z niego zdemontowany ze względu na usterkę głowicy słupa. Do dnia dzisiejszego nie wykonano jednak jego naprawy lub wymiany, choć wcześniej urzędnicy zapewniali, że jeśli modernizacja nie znajdzie się w tegorocznym budżecie, to brakującą oprawę będzie można domontować przy pomocy specjalnego uchwytu.

Niedawno pojawił się problem z kolejnym słupem, (za skrzyżowaniem z placem Bychawskim). Po kolizji drogowej, w której zniszczeniu uległa stara latarnia, ustawiono tam nowy słup, który jednak od kilku tygodni stoi bezużytecznie bez zamontowanego oświetlenia. Ta sytuacja wkrótce ma się zmienić. – Słup przy ul. 1 Maja 31 jest własnością PGE Dystrybucja SA. Według informacji uzyskanych z PGE wysięgnik został zamówiony wkrótce po jego uszkodzeniu i zostanie wraz z oprawą zamontowany, gdy zostanie dostarczony. Terminy realizacji zamówień są w ostatnim czasie mocno wydłużone – informuje Grzegorz Jędrek z lubelskiego ratusza. Marek Kościuk