Ulica profesora Olszewskiego w Orchówku

(29 marca) Rada Gminy Włodawa podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw dwóm ulicom w Orchówku. Na mapie miejscowości pojawią się ulice: Grzybowa oraz prof. Edwarda Olszewskiego. Nazwę ostatniej ulicy nadano z inicjatywy mieszkańców – pismo w tej sprawie podpisali wszyscy mieszkańcy nowego traktu.

Prof. zw. dr hab. Edward Olszewski przez większość życia związany był z ziemią włodawską – 12 września 2003 roku Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy. Urodził się 6 marca 1942 roku w Olszewicy. W 1966 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1972 roku uzyskał stopień doktora, a w 1979 roku doktora habilitowanego. W 1994 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, a następnie profesora zwyczajnego. Od 1966 roku pracował na Wydziale Politologii UMCS. Profesor Edward Olszewski od 1975 roku swoją działalnością popularyzatorską, a następnie naukową i dydaktyczną związał się z Włodawą, ziemią włodawską, a także z ziemią chełmską. Był organizatorem konferencji naukowych, uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą włodawskich szkół i okolicznościowych wykładach. Od czasu założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej był jego aktywnym członkiem, a od 1994 roku wiceprezesem. Profesor Edward Olszewski był autorem wielu artykułów i publikacji związanych z historią Włodawy. Śmierć zastała profesora w trakcie pracy nad kroniką Włodawy. Profesor Edward Olszewski zmarł 4 listopada 2016 roku. Miał 74 lata. (ad)