Ulica Skalista będzie równa

Dzięki staraniom mieszkańców część ul. Skalistej zyska równą asfaltową nawierzchnię i „skalistą” pozostanie tylko z nazwy. Inwestycja jest efektem ubiegłorocznego głosowania w miejskim Budżecie Obywatelskim i już od startu miała „pod górkę”. Na skutek wysokich ofert od zainteresowanych firm konieczne okazało się bowiem unieważnienie pierwszego przetargu i następnie zmniejszenie planowanego zakresu prac.

Ostatecznie modernizację przejdzie odcinek od skrzyżowania z ul. Zbożową do krzyżówki z ul. Tulipanową. Zgodnie z pierwotnymi założeniami roboty miały także objąć fragment między skrzyżowaniami z ul. Tulipanową i ul. Gajowiczyńskiej. Zadanie w wyniku wygranego postępowania przetargowego zostało powierzone Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina. Wykonawca otrzyma za swoje usługi niecałe 350 tys. zł i następnie obejmie je 5-letnią gwarancją.

Zgodnie z zapisami umownymi cały remont musi zostać zrealizowany w trakcie 130 dni liczonych od momentu podpisania umowy. Drogowcy rozpoczną prace od opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Następnie wymienione na nowe zostaną betonowe krawężniki, a w drugiej kolejności nawierzchnia chodników. Stare płytki chodnikowe zostaną na nich zastąpione betonową kostką brukową. Ostatnim etapem prac będzie wymiana bitumicznej nawierzchni samej jezdni wraz z regulacją włazów.

Marek Kościuk