Ulotki-fałszywki z „Nowym Tygodniem”

Chełmski radny Paweł Białas ma za nic nie tylko przyzwoitość, czego wielokrotnie dowiódł, ale również prawo. Od jakiegoś czasu on lub wynajęta przez niego osoba podszywa się pod naszą gazetę, roznosząc po Chełmie i pocztowych skrzynkach ulotki z hasłem „Nowy Tydzień = PO”. Usiłuje wmówić chełmianom, że opisywaliśmy jego wybryki z powodów politycznych.

Białas, radny Rady Miasta Chełm, którego „wyczyny” – oplucie człowieka, wymuszanie zwrotu długu i groźby wobec dłużnika i jego dziecka – ujawniliśmy na łamach „Nowego Tygodnia”, wciąż czuje się bezkarny i traktuje chełmian jak „ciemny lud, który to kupi”. Od kilku dni podszywa się pod naszą gazetę, kolportując po Chełmie ulotkę „Nowy Tydzień = PO”. Białas ma w tym interes – usiłuje wmówić wszystkim, że opisywaliśmy jego wybryki z powodów politycznych. Podszywanie się pod nas i kłamliwe, wprowadzające opinię publiczną w błąd, przypisywanie niezależnej redakcji sympatii politycznych wyczerpuje m.in. znamiona czynu zniesławienia z art. 212 kodeksu karnego.
W związku z tym prosimy naszych Czytelników o informację mailem, listem lub w jakikolwiek inny sposób czy zetknęli się z taką ulotką, w jakim czasie i okolicznościach. Prosimy również o telefon do nas lub oficera dyżurnego Policji (pod numer 997) o ewentualnym fakcie i miejscu kolportowania zniesławiającej nas ulotki – w celu reakcji i zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku.