Ulotkowa wojna przed kolejnym walnym

W najbliższy wtorek, 22 czerwca, odbędzie się kolejne głosowanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Podejmowane będą te same uchwały, które zostały odrzucone przez spółdzielców na walnym w maju. Jak tłumaczą władze SM, powtórki oczekiwali sami spółdzielcy. Jednak zdaniem części mieszkańców to niedopuszczalne, że podważa się wyniki pierwszego głosowania.


26 maja, w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku Walne Zgromadzenie Członków podejmowało uchwały. Ze względu na pandemię nie było tradycyjnego zebrania. Spółdzielcy w wyznaczonych godzinach odwiedzali biuro spółdzielni i opinię na temat uchwał wyrazili pisemnie, na kartach do głosowania. Frekwencja była dosyć duża. Głosowało ponad 600 osób, z czego 131 przez pełnomocników. Jednak wyniki okazały się sporym zaskoczeniem, bo nie przeszła żadna z przedłożonych uchwał. Niedługo później Rada Nadzorcza SM zapowiedziała, że w czerwcu odbędzie się kolejne walne.

Zaplanowano je na najbliższy wtorek, 22 czerwca. Spółdzielcy będą głosować tak jak ostatnio, w godz. od 7 do 19 i podejmą 6 uchwał (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu za 2020 r., w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, określenia najwyższej sumy zobowiązań, wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i w sprawie kierunków rozwoju Spółdzielni).

– Te głosowania są bardzo ważne dla Spółdzielni i wszystkich Mieszkańców, dlatego robimy wszystko, żeby głosujący pomimo wciąż trwającej epidemii czuli się bezpiecznie – mówi Marek Szewczak, wiceprezes zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych SM w Świdniku. – Zależy nam również na tym, żeby głosowanie przebiegało szybko i sprawnie, dlatego zmieniliśmy sposób jego organizacji.

Najbliższe głosowanie, podobnie jak poprzednie, będzie odbywało się na terenie głównej siedziby Spółdzielni, jednak punkt, w którym oddawane będą głosy, będzie znajdował się w innym miejscu. Punkt głosowania zlokalizowaliśmy w tzw. pomieszczeniu przelotowym, do którego wchodzi się jednymi drzwiami, a wychodzi drugimi. W samym pomieszczeniu będą znajdowały się stoły, przy których będą wydawane karty do głosowania. Takie rozwiązanie ma zapobiec tworzeniu się kolejek i skrócić czas potrzebny na oddanie głosu.

Pomieszczenie jest na tyle duże, że bez najmniejszego ryzyka epidemiologicznego wydzieliliśmy w nim również część, do której zaprosiliśmy osoby, chcące obserwować przebieg głosowania. Ponadto, będą przygotowane miejsca siedzące dla osób oczekujących na oddanie głosu oraz strefa, w której będzie można schronić się w przypadku ewentualnych opadów deszczu. Jeśli wtorek będzie upalny, to oczywiście zapewniamy również wodę. Wszystko to po to, aby nasi Mieszkańcy w jak największej liczbie pojawili się na głosowaniu i w jak najlepszych warunkach mogli podjąć kluczowe dla nich samych decyzje.

Jednak spora część spółdzielców uważa organizację kolejnego głosowania za niedorzeczne i niedopuszczalne.

– Uchwały są te same. Jeśli się nie mylę, zmieniono tylko część załączników do nich. Wybieram się na to głosowanie, ale uważam, że to skandal, że podważa się oddane już przez nas głosy. Już w maju wyraziliśmy swoje zdanie w temacie tych uchwał. To powinno być uszanowane. To kpina z osób, które poszły głosować. Teraz przekonuje się nas, że ponowne głosowanie jest zgodne z przepisami, ale nie podaje się z jakim konkretnie przepisem – oburza się jeden ze spółdzielców.

Konrad Sawicki, przewodniczący RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku tłumaczył, że powtórki głosowania oczekiwali sami spółdzielcy. – Już pierwszego dnia po głosowaniu mieliśmy sygnały od Mieszkańców, że oczekują ponownego głosowania – mówi K. Sawicki. – Zgłaszali nam, że zostali oszukani przez anonimowe ulotki lub siane w internecie kłamstwa. Okłamywano ich, że Spółdzielnia jest zadłużona, a jej sytuacja finansowa jest zła. Jak się dowiedzieli, że Spółdzielnia finansowo stoi bardzo dobrze, że wypracowała niemal półtora miliona zysku, to oczekiwali ponownego głosowania, żeby raz jeszcze móc wyrazić swoją opinię.

Paweł Walczak, członek RN SM w Świdniku, dodaje, że wokół głosowania powstało niezrozumiałe zamieszanie, a uchwały, które mają podjąć członkowie nie budzą żadnych kontrowersji. – Dokumenty, które w nich opiniujemy były badane przez biegłego rewidenta i są sporządzone prawidłowo, dlatego nawoływanie do głosowania przeciw jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe – mówi.

– Jestem tym bardziej zawiedziony, że do głosowania przeciw uchwałom nawołują sympatycy i członkowie stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa. Nie jest tajemnicą, że do Rady Nadzorczej dostałem się jako człowiek wspierający ich pomysły na nasze miasto. Startowałem również w wyborach do rady powiatu z listy ŚWS. Jednak w sprawie Spółdzielni jego przedstawiciele i sympatycy zachowują się nieracjonalnie i przekazują nieprawdziwe informacje. To co czytamy na profilach internetowych tego stowarzyszenia w sprawie Spółdzielni jest po prostu nieprawdą.

Członkowie Świdnik Wspólna Sprawa nie przeczą, że od początku zachęcali spółdzielców, aby 26 maja poszli na walne i głosowali przeciw uchwałom, argumentując, że w spółdzielni od czasu zmiany zarządu źle się dzieje. Nagłaśniali również sprawę pracowników skarżących się na metody zarządzania stosowane prezes Katarzynę Denis, a ostatnio także alarmowali o wysokich niedopłatach za wodę, jakie mają niektórzy mieszkańcy spółdzielczych bloków.

– Pan Paweł Walczak istotnie dostał się do rady z naszym poparciem, natomiast my od bardzo dawna nie popieramy żadnych jego działań, w tym jego głosowania nad wyborem pani Denis na prezesa – komentuje Jakub Osina ze ŚWS. – Z pewnością nie będzie startował z naszych list, ani z naszym poparciem nigdzie, ponieważ jego działalność w radzie nadzorczej jest dla nas jednym wielkim zawodem. Nikt z nas nie mówi o PiS-ie, nie pada to też ze strony spółdzielców, więc pan Walczak lub ktoś, kto przygotował panu Walczakowi ten komentarz chyba się zagalopował.

To nie jest sprawa PiS-u, ale nieudolności pani prezes i całej rady nadzorczej, z panem Sawickim na czele. Jeśli rada nadzorcza uważa za nieracjonalnych spółdzielców, którzy w olbrzymiej większości zagłosowali przeciwko wszystkim uchwałom, to świadczy o oderwaniu od realiów. Bez względu na to, jak skończy się to drugie głosownie, które naszym zdaniem jest nie do końca uzasadnione prawnie, to sądzę, że działalność pana przewodniczącego, prezes i rady nadzorczej będzie miała swój epilog w sądzie. Tak jak już przegrali szereg procesów, tak przegrają kolejne. My będziemy chcieli doprowadzić to tego, by za swoje błędy odpowiedzieli nie majątkiem spółdzielni, ale własnym.

Wojna na komunikaty i ulotki

Niemal jednocześnie z zawiadomieniem o czerwcowym głosowaniu do spółdzielców trafił komunikat, w którym rada nadzorcza uzasadnia konieczność przyjęcia każdej z sześciu uchwał. W piśmie podano m.in. informację, że Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za rok 2020, powinno być zatwierdzone w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.

– „Podstawą do odrzucenia sprawozdania może być ewentualny ujemny wynik finansowy i negatywna opinia niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie musi być złożone do Krajowego Rejestru Sądowego do 15 lipca 2021 r. Niezłożenie sprawozdania w terminie podlega karze grzywny. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Wydał on opinię pozytywną. W sprawozdaniu wykazano zysk w wysokości 1 443 606,95  zł, co jest najlepszym wynikiem od 4 lat. Odrzucenie przez Państwa tego dokumentu, sprawia, że korzystanie z wypracowanego zysku nie będzie możliwe. To spowoduje podwyżki czynszów” – czytamy w komunikacie .

Podano również jakie mogą być konsekwencje nieprzyjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej na 2020 r.

„Spółdzielnia wypracowała zysk w kwocie 1 443 606,95 zł. Osiągnięcie przez Państwa korzyści z tak dobrego wyniku finansowego będzie możliwe dopiero w momencie podjęcia tej uchwały. W innym przypadku kwota ta zostanie „zamrożona” i nie będzie mogła zostać na bieżąco wykorzystana. Szacowane negatywne konsekwencje odrzucenia przez Państwa tej uchwały to: wstrzymanie inwestycji przy ul. Grota Roweckiego, co spowoduje, że zapłacą Państwo wyższe czynsze; ograniczenie działalności Spółdzielczego Domu Kultury poprzez: brak remontów, pogorszenie zaplecza dydaktycznego, likwidację części prowadzonych zajęć; brak zaplanowanych remontów należących do Państwa nieruchomości wspólnych. Reasumując, ponowne odrzucenie przez Państwa tej uchwały spowoduje szacunkowy łączny wzrost czynszu w roku 2022 o około 10 gr za metr kwadratowy mieszkania, niszczenie dorobku SDK, brak możliwości prowadzenia remontów oraz wstrzymanie inwestycji” – podano w komunikacie.

Część mieszkańców uważa, że to pewnego rodzaju szantaż. W blokach pojawiła się również ulotka, która zachęca, by poprzeć wszystkie uchwały. Oto jej treść. „Drodzy Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, razem powiedźmy: stop oszustom!!! Mówili Nam: „26 maja zagłosuj 6 razy nie! Wtedy będzie lepiej”. Oszukali nas. Teraz już wiemy – 6 razy nie to dla nas wyższe czynsze, brak remontów, mniej pieniędzy w naszych portfelach. Mówimy stop oszustom! Żądamy przeprosin i nowego głosowania – 22 czerwca 2021 r. – 6 razy za.

W kontrze do tych działań grupa spółdzielców, która domaga się zmian, przygotowała swoją ulotkę. „Drodzy Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, razem powiedzmy: stop oszustom. 26 maja głosowaliśmy 6 razy nie lub jak kto woli 6 razy przeciw, bo wg. przewodniczącego RN SM w Świdniku dowozili nas samochodami i nie wiedzieliśmy jak głosować. Czy ten Pan ma nas wszystkich, spółdzielców za idiotów? Pokażmy jeszcze raz, że nie damy się więcej okłamywać i zastraszać!

Wyższe czynsze? Tak – ktoś musi zapłacić za błędne decyzje Prezes Zarządu (wyroki sądów ponad 48 tyś zł). Kto za to zapłaci? Pani Prezes z własnej kieszeni? Poprzedni zarząd wyleciał za 15 tyś. zł pożyczki dla Avii, która została zwrócona. A tu co się wyprawia? Nikt tego nie widzi? Brak remontów? Bzdura! Każdy z nas ma składnik czynszu: fundusz remontowy i go płaci. Mówimy stop oszustom!!! Mówimy dość zakłamywaniu rzeczywistości!!! Idźmy jeszcze raz 22 czerwca i zagłosujmy: 6 razy nie lub 6 razy przeciw” – czytamy.

W klatkach schodowych wywieszono również „sprostowanie”, będące odpowiedzią na komunikat Rady Nadzorczej SM w Świdniku.

„Rada Nadzorcza SM w Świdniku wzywa Nas Spółdzielców byśmy po raz kolejny oddali swój głos. Już raz, My Spółdzielcy wyraziliśmy swój sprzeciw wobec działań i planów Rady Nadzorczej i Zarządu. Jak widać nasz głos jest nieistotny, mamy poczucie, że zostaliśmy wykpieni. Dodatkowo, mówiąc o zabezpieczaniu naszych interesów tak naprawdę straszy się nas konsekwencjami związanymi z odrzuceniem uchwał. Dlatego powinniśmy głosować 6 x nie lub jak kto woli 6 x przeciw.

Nieprawdą jest, że sprawozdanie musi być już teraz zatwierdzone przez Spółdzielców, można je złożyć do KRS bez zatwierdzenia; należy chwalić się wypracowanym zyskiem, ale z umiarem. Zysk za rok 2020 w wysokości 1.443.606,95 zł nie jest najlepszym wynikiem od 4 lat.  W roku 2017 był lepszy i wynosił 1.671.042 zł. Połowa zysku za 2020 r. wynika z pracy poprzedniego Zarządu i Rad Nadzorczych, m.in.: kwota 554.000 zł z przeszacowania ziemi, działki przy ul. Pileckiego 4A, zakupionej przed 2017 r., kwota 197.626 zł z odsetek, od środków zgromadzonych w ciągu wielu lat poprzednich” – napisali spółdzielcy.

Autorzy pisma zastanawiają się też m.in., dlaczego skoro mają zatwierdzić sprawozdanie z działalności zarządu, nie będą głosować nad absolutorium. Wskazują również m.in., że odrzucenie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej nie zatrzyma inwestycji przy ul. Roweckiego „Grota”, nie ograniczy działalności Spółdzielczego Domu Kultury i nie zatrzyma remontów. O przebiegu walnego napiszemy w kolejnym wydaniu Nowego Tygodnia, a wspomniane w artykule komunikaty i ulotki zamieszczamy pod artykułem na naszej stronie internetowej www.nowytydzien.pl (w)

SM w Świdniku Ulotka przygotowana przez zwolenników ponownego głosowania

SM w Świdniku Ulotka przygotowana przez przeciwników ponownego głosowania

SM w Świdniku Komunikat podpisany przez członków SM w kontrze do komunikatu RN

SM w Świdniku Komunikat RN SM w Świdniku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here