Ulżą lotnisku kosztem miasta?

Posłowie PiS przygotowali nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl której lotniska byłyby w całości zwolnione z podatku od nieruchomości. Na razie to tylko projekt, ale jeśli te zmiany wejdą w życie, budżet Świdnika mógłby zostać uszczuplony o kwotę kilkuset tysięcy złotych rocznie.


Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zmianę zapisu w art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. Obecnie mówi on o tym, że zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Zgodnie z projektowanymi zmianami przepis miałby brzmieć „z podatku zwalnia się (…) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”.

Samorządy, na terenie których znajdują się porty lotnicze krytycznie odnoszą się do proponowanych zmian. Podnoszą, że to rozwiązanie spowoduje, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk będą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, a to uszczupli wpływy do budżetów gmin. Jeśli te zmiany wejdą w życie, dotkną również Świdnika.

– Na razie to tylko projekt, ale te zmiany będą krzywdzące dla naszego miasta – komentuje Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika. – Roczne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostałyby uszczuplone o ok. 800 tys. zł. To dużo w skali Świdnika. Za taką kwotę można zrealizować kilka ciekawych projektów. Liczymy, że jeśli te zmiany zostaną przyjęte, państwo w jakiś sposób będzie rekompensować straty poszkodowanym samorządom. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here