Ulżą w śmieciach

Radni Siennicy Różanej zgodzili się, by najubożsi mieszkańcy gminy płacili nawet 5 zł mniej za wywóz śmieci niż dotychczas. Muszą tylko złożyć specjalne deklaracje.

Mniej zamożni mieszkańcy gminy Siennica Różana mogą już składać deklaracje, upoważniające do niższych opłat za odbiór śmieci. Od listopada z części tzw. opłat śmieciowych zwolnione są rodziny, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej. Jak informują władze gminy, by skorzystać ze zniżki w wysokości 3 zł od osoby, trzeba złożyć nową deklarację. Jeśli wypełni się ten obowiązek do 10 grudnia, niższa opłata będzie obowiązywać już od listopada.

Złożenie nowej deklaracji jest również wymagane w przypadku właścicieli tych gospodarstw, którzy nie oddają niektórych frakcji tylko korzystają z kompostownika. W takim przypadku opłata śmieciowa jest niższa o 2 zł. Przypomnijmy, że normalna opłata za wywóz śmieci w gminie Siennica Różana wynosi 17 zł od osoby miesięcznie. Ubożsi mieszkańcy, dodatkowo kompostujący część opadów, mogą ostatecznie płacić 5 zł mniej, czyli 12 zł.

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są wyznaczone raz na kwartał. Należności za październik, listopad i grudzień powinny być uregulowane do 15 grudnia. Wpłat należy dokonywać na konto o numerze: 54 8200 1021 2003 2100 0606 0066.

Deklaracje śmieciowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na złożenie nowej deklaracji wynosi do 6 miesięcy. Środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup, utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci, usuwanie dzikich wysypisk oraz edukację ekologiczną. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here