Unia dała na szkoły

Modernizacja klas i nowy sprzęt do pracowni zawodowych, zagraniczne praktyki, nowa instalacja fotowoltaiczna, zakup samochodu do nauki jazdy, dodatkowe zajęcia dla uczniów, doszkalanie nauczycieli – między innymi takie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach w szkołach powiatu świdnickiego dzięki unijnemu dofinansowaniu.


Warto inwestować w oświatę. Wiedzą o tym władze powiatu świdnickiego i skutecznie aplikują o unijne pieniądze na rozwój szkół. Starania te zostały docenione także tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji 2016 r.” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikującego.
– W tym roku unijne miliony znów wesprą nasze szkoły, a wiem, że lepsze warunki pracy przekładają się na wyniki uczniów i nauczycieli. Myślę, że pozyskane środki nie byłyby tak duże, gdyby nie dobra współpraca dyrektorów szkół z organem prowadzącym, która przekłada się na wymierne korzyści dla uczniów – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs.
Rekordowo duże dofinansowanie trafi do PCEZ w Świdniku. Ponad 8 mln zł zostanie zainwestowane w modernizację i nowy sprzęt specjalistyczny do pracowni oraz przeznaczone na organizację zagranicznych staży. Wyremontowane zostanie szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pomieszczenia sanitarne. Pojawi się także nowa instalacja fotowoltaiczna. Placówka otrzyma też pieniądze na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego i projekt zakładający doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów. 50 uczniów skorzysta też z praktyk zagranicznych w Niemczech w ramach programu POWER, finansowanego z EFS.
Do ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku trafi ponad 2,5 mln zł. Placówka realizuje projekt „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu”, dzięki któremu prowadzi dodatkowe zajęcia zawodowe, staże dla uczniów i kursy doskonalące dla nauczycieli. Doposażone będą także pracownie zawodowe. W sierpniu i wrześniu br. na zagraniczne praktyki wyjechało 42 uczniów i 3 nauczycieli, na co szkoła otrzymała dotację w wysokości 424 tys. zł. Kolejny projekt realizowany w szkole – „Przez trudy do gwiazd” – jest wart ponad 390 tys. zł. Na praktyki zawodowe dla techników żywienia i usług gastronomicznych, hotelarzy i logistyków przeznaczone jest natomiast ponad 300 tys. zł.
Blisko 8 mln zł trafi do Zespołu Szkół w Piaskach. Zmodernizowane zostaną warsztaty szkolne i przeprowadzone remonty pomieszczeń. Powstanie też platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, a do Pracowni Środków Transportu Drogowego trafi m.in. nowe osobowe auto przystosowane do nauki jazdy. W ramach Działania 5.2 RPO szkoła otrzyma kwotę 4,5 mln zł na termomodernizację, natomiast w ramach projektu „Droga do profesji” powstanie pracownia języków obcych; doposażone zostaną także inne pracownie. Uczniowie tej szkoły uczestniczyli w praktykach zagranicznych. Wyjazdy również zrealizowano z dofinansowania, które wyniosło 452 tys. zł.
W ZS w Trawnikach realizuje dwa projekty w ramach RPO o łącznej wartości 570 tys. zł. Placówka otrzyma 259 tys. zł na dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe czy kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach projektu: „Szkoła kluczowych kompetencji (…)”. Realizowany jest też projekt „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach”, którego wartość to ponad 300 tys. zł.
Powiat stara się też o ponad 6 mln zł dla SOSW w Kozicach Dolnych w ramach projektu Polska-Białoruś-Ukraina. Przewiduje on unowocześnienie rozbudowę ośrodka oraz zagospodarowanie terenów przyległych do placówki. Dzięki temu ośrodek miałby stać się jedną z najnowocześniejszych inwestycji w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w regionie. (w)