Uniezwyklenie

Taką nazwę przyjął kolejny przegląd sztuki miejskiej w Lublinie, organizowany przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. 3 października o godz. 17, podczas spaceru kuratorskiego z udziałem 16 artystów, nastąpi otwarcie Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto 2017”. Wydarzenie potrwa do 31 bm.


Jest to największa i najstarsza prezentacja sztuki współczesnej w przestrzeni miast w Polsce. Festiwal otwiera widzów na Lublin, jego sztukę i nowe doświadczanie miasta, zwłaszcza jego zabytkowego centrum, wyjątkowo i wieloznacznie zapisanego w dziejach.
– Kuratorką tegorocznej edycji jest Aneta Szyłak, założycielka Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001), obecnie prezes i dyrektor artystyczna Fundacji Alternativa, pełnomocnik dyrektora ds. powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Obecnie jest odpowiedzialna za projekt NOMUS: Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku – informuje Alina Sheyda z OMIT.
„Uniezwyklenie” to zestaw prac proponowany prezentacji w przestrzeni publicznej Lublina, jest odpowiedzią na załamanie systemu wartości, który organizował relacje świata jaki znaliśmy.
– Wojny, katastrofy, kryzysy humanitarne oraz agresywny wehikuł globalnej ekonomii – sprzężone ze sobą – wyniszczają zasoby naturalne, które warunkują przeżycie ludzkości. Także wyczerpują rezerwuary materialne i wizualne pozwalające wiarygodnie opisywać ten świat. Nie możemy go dotknąć ani zobaczyć, choć nieustająco go obrazujemy – twierdzą organizatorzy.
„Otwarte Miasto” spróbuje odnaleźć nowy wizualny i intelektualny alfabet zdolny opisać znikającą właśnie postać świata i rozpoznać tę, która dopiero się ujawni.
Zaproszeni artyści stawiają wyzwanie definicji formy artystycznej. Wybierają rzeczy niespodziewane, formy biologiczne i te oparte na znaleziskach, zdarzeniach i złudzeniach. „Uniezwyklić” to starać się o formę, która realizuje zasadę uniezwyklania – przekraczania potocznego rozumienia znaków i stawianie wyzwań temu, co już nazwane i utrwalone.
Swoje prace zaprezentują: Jakub Ciężki, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Agnieszka Kalinowska, Anna Królikiewicz, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka, Anneé Olofsson, Patrycja Orzechowska, Joanna Rajkowska, Janek Simon, Aleksandra Ska, Piotr Skiba, Dominika Skutnik, Magdalena Starska, Mariusz Waras.
Festiwal odbywa się w ramach obchodów 700-lecia Lublina. Potrwa do 31 października 2017. Szczegóły na stronie internetowej: www.rozdroza.com.
Marek Rybołowicz