Unijna kasa na kanalizację i ścieki

Przy wsparciu funduszy unijnych gmina Krasnystaw zrealizuje dwie ważne inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w tym tygodniu podzielił samorząd województwa lubelskiego, zostaną wykorzystane na budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

– Mieszkańcy Białki korzystają z ujęcia wody, należącego do Małopolskiej Hodowli Roślin, która prowadzi miejscową stadninę. Lokalizacja ujęcia ma wpływ na jakość wody, która może być lepsza. By jednak tak się stało trzeba wybudować fragment sieci, który pozwoli przełączyć Białkę do ujęcia wody w Niemienicach – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Z kolei problemy ze ściekami mają lokatorzy bloków w miejscowości Krupiec, które należą do Wspólnoty Mieszkaniowej „Chaber”. Jak wyjaśnia wójt, nieczystości z ich mieszkań są odprowadzane do oczyszczalni ścieków, należącej do spółki „Elewarr”, która wygasza ten obiekt. Stąd konieczność budowy gminnej oczyszczalni. Szacuje się, że obydwie inwestycje mogą kosztować prawie 1 mln 300 tys. zł, z czego ponad 615 tys. zł stanowić będzie dotacja z PROW, która powinna wystarczyć na pokrycie ponad 60 procent kosztów projektu. Jego realizacja ma się rozpocząć w 2021 i zakończyć w 2022 r. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here