Unijne wsparcie dla firm w trakcie pandemii COVID-19

Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi wypracowała procedury, które pozwoliły na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Dzięki tym rozwiązaniom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach dotacji na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych firm przeznaczono 95 mln zł. Warto zaznaczyć, że jest to jedna z wyższych kwot przekazanych na ten cel przez samorządy województw w kraju.

Zróżnicowane wsparcie

Pierwotnie środki przeznaczone na wsparcie dla najmniejszych firm wynosiły 74 mln zł. Władze regionu jednak sukcesywnie zwiększały pulę dostępnych pieniędzy w ramach naboru – Dotychczas lubelskim przedsiębiorcom przyznaliśmy ponad 89 mln zł wsparcia. Dofinansowanie otrzymało ponad 2,6 tys. podmiotów, które w wyniku pandemii Covid-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej – wylicza Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

We wniosku o wsparcie przedsiębiorcy musieli wykazać, że obroty ich firmy spadły o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu, począwszy od marca 2020, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub miesiąca analogicznego w 2019 roku. Skala dostępnego wsparcia dla poszczególnych podmiotów była zróżnicowana tj. wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogli starać się o pomoc w wysokości od 7 845,11 zł, do nawet 164,7 tys. zł w przypadku małych firm.

Dotację firmy mogą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego oraz koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa tj. wynagrodzenia pracowników, media, najem powierzchni, zakup towarów, ubezpieczenie działalności czy spłatę zobowiązań firmy.

Kolejne zwiększenie

Ostatnia decyzja Zarządu Województwa to kolejne zwiększenie środków europejskich na walkę z negatywnymi skutkami pandemii w ramach dotacji na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych firm – Chodzi o rozszerzenie budżetu naboru o ponad 5,6 mln zł. Obecnie kwota dostępna na finansowanie kapitału obrotowego dla firm poszkodowanych przez pandemię wynosi 95 mln zł – podkreśla dyrektor LAWP Magdalena Filipek-Sobczak. Pieniądze pochodzą z Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WL 2014-2020. Ta decyzja pozwoli na przekazanie kolejnym firmom środków z Funduszy Europejskich na walkę z negatywnymi skutkami pandemii.

Ocena wniosków potrwa do wyczerpania budżetu naboru. Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz szczegółowe informacje o zakresie i warunkach antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego publikowane są na stronie: rpo.lubelskie.pl. W razie dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.

Punkt Kontaktowy
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
lawp@lawp.eu
tel. 81 46 23 812 oraz 81 46 23 831

Lubelskie Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here