Unijny zastrzyk na rozwój małych firm

Na początku maja Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs na dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Niemal 200 firm z całego regionu otrzyma blisko ćwierć miliarda złotych na rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Województwo lubelskie jest w czołówce, jeśli chodzi o rozdysponowanie unijnych środków na konkursy wspierające działalność przedsiębiorców.
– Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z przedsiębiorcami. Cieszy nas fakt, że te pieniądze niebawem trafią do firm, a finalnie wzmocnią gospodarkę regionu. Mamy połowę okresu kontraktacji z perspektywy unijnej 2014-2020. Planujemy kolejne konkursy, również dla mikro- i małych przedsiębiorstw, np. jeśli chodzi o pomysły związane z odnawialnymi źródłami energii – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP.
Wnioski o wsparcie na „rozruch” złożyło 465 firm. Marszałkowska agenda wybrała do dofinansowania 193 najwyżej ocenione projekty. Do przedsiębiorców trafi w sumie ponad 244 mln zł. Maksymalna kwota dotacji na jeden podmiot wyniosła dwa mln zł.
Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń. Warunkiem ubiegania się o dotację było spełnianie warunku innowacyjności pomysłu.
Dodajmy, że to nie jedyna szans dla „najmniejszych”. Rodzimy biznes z Lubelszczyzny ma szansę ubiegać się o wsparcie w kolejnych konkursach ogłaszanych przez LAWP.
Jeszcze w tym roku rozstrzygnie się podobny konkurs, „Wzrost konkurencyjności w sektorze średnich przedsiębiorstw” (zatrudniających od 50 do 249 pracowników). Wyniki zostaną ogłoszone przez LAWP w czwartym kwartale tego roku.
– Osobny konkurs będzie dotyczył wykorzystania badań przemysłowych (ruszy z końcem maja i potrwa do końca czerwca tego roku, wyniki poznamy za rok, przyp. aut) – dodaje dyrektor Niezgoda. BCH