Uniwersytet w dobrych rękach

konferencja
Od 1 września prof. Stanisława Michałowskiego (z prawej) na stanowisku rektora UMCS zastąpi prof. Radosław Dobrowolski

Jutro, 1 września, na UMCS, największej uczelni w regionie, nastąpi zmiana warty. Po ośmiu latach z funkcją JM Rektora żegna się prof. Stanisław Michałowski, którego miejsce zajmie prof. Radosław Dobrowolski, w ostatniej kadencji prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. W ubiegłym tygodniu obaj rektorzy spotkali się z dziennikarzami, by podsumować działalność UMCS w ostatnich dwóch kadencjach oraz zaprezentować kierunki rozwoju uczelni na najbliższe lata.

– Żegnając się z funkcją rektora chcę powiedzieć, że to jest zakończenie długiej kariery, nazwijmy to funkcyjno-administracyjnej w uczelni. Zaczynałem w 1997 roku jako kierownik zakładu, od 2002 byłem dziekanem, potem prorektorem i dwie kadencje rektorem. To ponad 20 lat funkcjonowania w strukturach uczelni. Z żalem żegnam się z tą funkcją, ale z drugiej strony cieszę się, że będę mógł trochę odpocząć – mówił JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski. – Mimo wielu przeciwności takich jak: niż demograficzny czy rosnąca konkurencja uważam, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zachował swoją pozycję w regionie. Zawsze mówiłem, że budujemy uniwersytet otwarty i kompletny. Myślę, że nam się to udało – dodał.

I trudno z ustępującym JM Rektorem UMCS się nie zgodzić!

Prof. Michałowski zostawia przede wszystkim uniwersytet w dobrej kondycji finansowej. W 2013 roku uczelnia była jeszcze na sporym minusie. Od 2015 roku osiąga już dodatni wynik finansowy. Ostatnie dwie kadencje były też wyjątkowe pod względem skali zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Łączna kwota wykorzystana na te cele w latach 2013-2020 wyniosła ponad 509 milionów złotych, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę ponad 157 mln zł, a ze źródeł zewnętrznych 352 mln. W ciągu ośmiu lat na UMCS przeprowadzono 827 mniejszych lub większych zadań inwestycyjno-remontowych. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in. budowę Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w ramach projektu „ECOTECH-Complex Człowiek, Środowisko, Produkcja”.

– Z dumą mogę powiedzieć, że nie ma budynku, który nie był modernizowany i remontowany, począwszy od Biblioteki Głównej, po domy studenckie i poszczególne wydziały – dodał ustępujący rektor, wspominając także o Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej, którego oficjalne otwarcie odbędzie się 23 września. Zabrakło środków jedynie na budowę nowej hali sportowej.

Rektor Michałowski pochwalił się znacznym wzrostem liczby studentów zagranicznych. Dziś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znajduje się w ścisłej czołówce w Polsce pod względem ogólnej liczby kształcących cudzoziemców. – Na początku mojej kadencji było ich około 200, w ubiegłym roku akademickim już ponad 1800.

Teraz nie powinno być mniej – dodał. Ustępujący rektor zwrócił również uwagę na to, że w ostatnim czasie na UMCS zrobiono bardzo wiele, by w sferze naukowej dorównywać innym uczelniom w kraju.- Wprowadzone mechanizmy premiowania za badania i artykuły naukowe w wysoko punktowanych czasopismach przyniosły dobre rezultaty, dzięki czemu do uczelni wpłynęły dodatkowe środki na granty i projekty – wyliczał prof. Michałowski.

Ustępujący rektor wielokrotnie akcentował, że UMCS – z ponad 75-letnią tradycją i mający tak świetną patronkę – powinien być uczelnią kompletną. Przejawia się to także na polu kulturalnym i sportowym.

– UMCS utrzymuje niezmiennie piękną tradycję jednego z wiodących ośrodków kultury studenckiej w Polsce. Jestem przekonany, że po zakończeniu gruntownej modernizacji Chatki Żaka, działalność kulturalna naszych zespołów i twórców kultury nabierze nowego blasku – zgodnie z ugruntowaną nazwą “Akademickie Centrum Kultury”.

Także o pozycji naszej uczelni w rywalizacji sportowej nie trzeba nikogo obecnie przekonywać, gdyż od lat jesteśmy w ścisłej czołówce uniwersytetów i uczelni wyższych w Polsce. Z kolei osiągnięcia Klubu AZS są coraz bardziej doceniane już nie tylko na sportowej mapie województwa lubelskiego i Polski, ale także w rywalizacji olimpijskiej czy też mistrzostw świata oraz Europy – podkreśla prof. Michałowski.

Wizja uniwersytetu kompletnego jest bliska następcy JM Rektora Michałowskiego, prof. Radosławowi Dąbrowskiemu, byłemu dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011-16), a ostatnio pełniącemu funkcję prorektora UMCS do spraw nauki i współpracy międzynarodowej.

Prof. Dobrowolski będzie kontynuował dzieło swojego poprzednika. Mówiąc o planach na najbliższą kadencję zapowiedział podnoszenie prestiżu uniwersytetu przez rozwój nauki i badań naukowych, umiędzynarodowienie sfery naukowo-badawczej czy pozyskiwanie międzynarodowych grantów. UMCS ma także ściśle współpracować z innymi uczelniami oraz ze środowiskiem biznesowym i administracyjnym.

Rektor Dobrowolski podkreślił także, że niezwykle istotne w najbliższym czasie będzie jak najlepsze przygotowanie uczelni do rozpoczęcia roku akademickiego w dobie pandemii.

Czteroletnia kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się jutro (1 września). BS

W ostatnim roku akademickim na UMCS na 12 wydziałach prowadzonych było aż 78 kierunków. W latach 2012-2020 utworzono ponad 60 nowych kierunków studiów, w tym pięć kierunków anglojęzycznych. Ponad 25 % nowej oferty studiów wyższych stanowiły kierunki o profilu praktycznym.

Według stanu na 30 listopada 2012 roku na UMCS kształciło się 23 640 studentów. W 2019 r. w wyniku pogłębiającego się z roku na rok niżu demograficznego ich liczba spadła do ok. 20 tys.

W liczbach

247 327 absolwentów ukończyło Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
* stan na 3 czerwca 2020 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here