Upamiętnili marszałka

We wtorek, 12 maja, obchodziliśmy 85. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. W skromnych, ze względu na epidemię koronawirusa obchodach, wziął udział m.in. Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.

Wicewojewoda złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie. Towarzyszyli mu m.in. Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego; Wasyl Pawluk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie i Waldemar Podsiadły, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Był jednym z „ojców niepodległości Polski”, inicjatorem powstania Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1919 roku był Naczelnikiem Państwa i jednym z autorów zwycięstwa w bitwie warszawskiej i bitwie niemeńskiej, pierwszym marszałkiem Polski i premierem II RP.

Jak czytamy na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, uroczystości pogrzebowe Piłsudskiego miały podniosły charakter. Po jego śmierci salon Pałacu Belwederskiego zamieniono na kaplicę żałobną, gdzie w wojskowej asyście honorowej na katafalku spoczywało ciało zmarłego. – „17 maja 1935 r. pociąg wiozący ciało Piłsudskiego ruszył do Krakowa, a na jego trasie zgromadziły się tysiące ludzi, by oddać mu hołd.

Po mszy, którą celebrował abp Sapieha, generałowie znieśli ciało Marszałka do krypty św. Leonarda na Wawelu, a działa ustawione na wawelskim wzgórzu oddały 101 strzałów. W całym kraju zapanowała trzyminutowa cisza” – czytamy na stronie LUW. W pogrzebie marszałka wzięło udział około 100 tysięcy osób.

Dwa lata po śmierci marszałka, czyli w 1937 roku, na polecenie arcybiskupa Adama Sapiehy trumna z jego szczątkami została przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. GR