Upominają się o zaległości

Gmina Izbica przypomina mieszkańcom o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat śmieciowych. Pierwsze raty powinny być opłacone do połowy marca, a drugie do połowy maja, ale nie wszyscy podatnicy pamiętali o tym obowiązku.

– Tymczasem wpływy z podatków lokalnych stanowią ważną część gminnego budżetu, która pozwala realizować potrzeby mieszkańców, w tym prowadzić inwestycje. Z kolei opłaty śmieciowe, zgodnie z ustawą, powinny pokrywać wszystkie koszty, związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem – przypomina wójt gminy Izbica Jerzy Lewczuk.

Podatki lokalne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można regulować u sołtysa albo przelewem na rachunek urzędu gminy Izbica w Banku Spółdzielczym w Izbicy. Konto na podatki ma numer: 64 9610 0002 0000 0824 2007 0002, natomiast na opłaty śmieciowe: 60 9610 0002 2001 0000 0824 0016.

W przypadku nieterminowych wpłat gmina może wszcząć postępowanie egzekucyjne, a to wiąże się z kosztami sięgającymi nawet 100 zł. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here