Uroczysta inauguracja roku w chełmskiej PANS

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Chełmie zainaugurowała kolejny rok akademicki.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice pw. NNMP w Chełmie. Część oficjalna obejmowała także: przemówienie rektora dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS w Chełmie, uroczyste przekazanie sztandaru Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, immatrykulację studentów I roku, ślubowanie studentów pilotażu, wręczenie czepków absolwentom kierunku Pielęgniarstwo oraz wykład inauguracyjny. (kj)