Uroczystości w Wytycznie

(30 września) Przy wytyckim Kopcu Chwały uroczyście obchodzono 77. rocznicy bitwy pod Wytycznem. Byo skromnie, ale bardzo podniośle. Zabrakło gości z Warszawy, a nawet wojewody czy jego zastępcy. Przybyli za to m.in.: Andrzej Romańczuk – starosta włodawski oraz liczni kombatanci. Na uwagę zasługiwało perfekcyjne przygotowanie uroczystości przez ppłk Martę Pogodę z NOSG.

Główne przemówienie okolicznościowe wygłosił gen. bryg. Wojciech Skowronek – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Grancznej w Chełmie. Wcześniej mszę świętą ekumeniczną odprawili duchowni wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Po Apelu Pamięci złożono wieńce i wysłuchano pieśni patriotycznych.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: minister spraw wewnętrznych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego. Tegoroczne uroczystości w Wytycznie uświetniła obecność Kompanii Honorowej NOSG, a także Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna, z chwilą powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza tu na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje Korpus Ochrony Pogranicza powołany w 1924 r. jako stała ochrona granicy wschodniej. KOP, zarówno codzienną służbą, jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego oddania sprawom Rzeczpospolitej. Podczas bitwy pod Wytycznem, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy KOP, dowodzone przez generała W. Orlika-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego wojska polskiego z wojskiem sowieckim. (pk)