Urodziny Chełma

Kolejny rok i kolejne urodziny Chełma – 626. Podczas uroczystości wręczono nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.

Monika Wolińska

Uroczystość z rocznicy nadania miastu Chełm przywileju lokacyjnego na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełłę (1392 r.) zorganizowano po raz siódmy. W 626. „urodziny” miasta sala widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej wypełniona była po brzegi. Na spotkaniu zjawili się tradycyjnie samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, placówek oświatowych i delegacje zagranicznych miast partnerskich. Były okolicznościowe przemówienia, życzenia i upominki od przedstawicieli miast partnerskich Chełma.
Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było wręczenie nagród za osiągnięcia w 2017 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, a także nagród specjalnych im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego za całokształt pracy artystycznej.
Nagrodę KAJ-a w kategorii twórczości literackiej i artystycznej odebrał Oganes Kazarian, doceniony za dorobek plastyczny i wkład pracy na rzecz rozwoju artystycznego Chełma i ziemi chełmskiej.
Nagrodę w kategorii animatora kultury przyznano Bogdanowi Depcie za bogatą działalność muzyczną i wkład pracy na rzecz rozwoju życia muzycznego i artystycznego Chełma.
Nagrodę w kategorii mecenatu przyznano Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami. Chełmska spółka została wyróżniona za zaangażowanie, finansowanie i bezpośredni wkład w działalność kulturalną Chełma, wspieranie twórców, animatorów kultury, stowarzyszeń i instytucji kultury.
Nagrody specjalne za całokształt pracy artystycznej przyznano Longinowi Janowi Okoniowi, a także Monice Wolińskiej. Znany chełmski poeta i publicysta oraz pochodząca z Chełma wybitna dyrygentka ze wzruszeniem odbierali statuetki.
W kolejnym punkcie programu był koncert m.in. z udziałem laureatów nagród KAJ-a. Na zakończenie uczestnicy uroczystości skosztowali urodzinowego tortu. Podczas spotkania można było także podziwiać prace Oganesa Kazariana oraz Andrzeja Gorzelewskiego, malarza, rzeźbiarza i lutnika. (mo)