Urok przedwojennych tabliczek

Stylizowane tabliczki z nazwami ulic ozdobiły kamienice Starego Miasta. Wyglądem nawiązują do czasów międzywojennych.


Koszt ich przygotowania i montażu wzięła na siebie rada dzielnicy Stare Miasto, która przeznaczyła na ten cel środki z rezerwy celowej – 13 tys. złotych. Za pomysłem zmiany tabliczek z nazwami ulic stoi Marek Poznański – menager śródmieścia. Nowe oznaczenie zyskał też zlokalizowany na skarpie Starego Miasta Zaułek Władysława Panasa.

Podobne tabliczki pojawiły się również niedawno poza zabytkowym Starym Miastem. Te z kolei są granatowe i znajdują się na nich białe numery poszczególnych kamienic. Od starych różnią się skrótem „No”, pochodzącym od łacińskiego słowa numero, czyli liczba. Wymianę tabliczek na administrowanych przez siebie budynkach przeprowadził m.in. „ADE-EM” Centrum. Tabliczki są również przytwierdzane na kamienicach znajdujących się w gestii Zarządu Nieruchomości Komunalnych i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Kolejnym pomysłem, nad którym pracują wspólnie dzielnicowi radni i menager śródmieścia, jest barwna iluminacja Bramy Krakowskiej i Trybunału. Wkrótce wokół Trybunały staną też ławki z herbem Lublina.  (EM.K.)