Ursus ma kłopoty

Ursus poinformował w czwartek, że działający na wniosek PKO BP komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód dokonał zajęcia jego ruchomości obciążonych zastawami rejestrowymi.


Według wcześniejszych informacji firma otrzymała od banku wezwania do zapłaty należności, w tym należności głównej w wysokości 10 mln 31 tys. 697,77 zł oraz odsetek wynoszących 618 tys. 94,29 zł plus koszty postępowania do 5 marca.

W wydanym komunikacie Ursus podkreślił, że PKO BP rozpoczął egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych pomimo otwarcia 7 listopada ubiegłego roku przyspieszonego postępowania układowego i negocjacji prowadzonych przez spółkę z bankiem odnośnie spłaty zobowiązań.

Jednocześnie spółka zapowiedziała podjęcie działań prawnych zmierzających do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć przedmiotów służących do bieżącej produkcji. BK