Urząd czynny dłużej

Mimo pandemii koronawirusa gmina Krasnystaw wprowadziła ułatwienia dla klientów. Urząd jest teraz czynny dłużej, bo od 7.00 do 18.30 z półgodzinną przerwą między 12.30, a 13.00, zaś kasa miejscowego banku została ponownie otwarta. W Urzędzie Stanu Cywilnego sprawy można załatwiać od 8.00 do 14.00.

Mieszcząca się w urzędzie gminy Kasa Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie jest czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki między 8.00, a 15.00, natomiast we wtorki do 15.45. Wszystkich odwiedzających urząd gminy Krasnystaw i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego i inne obostrzenia, wprowadzone z powodu sytuacji epidemicznej.

Wszystkie podania, wnioski i inne pisma można przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjną pocztą, przez ePUAP albo wrzucić do skrzynki, która znajduje się przy głównym wejściu do urzędu. Korespondencja zwrotna nie jest wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny. Z pracownikami urzędu i ośrodka pomocy społecznej najlepiej kontaktować się w ten sam sposób bądź telefonicznie.

Wizyty w obydwu instytucjach są możliwe, ale tylko w sprawach niecierpiących zwłoki i po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu, w tym konkretnej godziny. Poza tym w czasie wizyty w pomieszczeniu może przebywać tylko jeden interesant. Odbywające się zwykle we wtorki dyżury wójta gminy Krasnystaw nadal są odwołane, a ewentualne skargi, wnioski i interwencje są przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez ePUAP. W związku ze zbliżającymi się świętami od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia urząd gminy będzie zamknięty. (i)