Urząd otworzy się na niepełnosprawnych

– Niepełnosprawni mieszkańcy Krasnegostawu nie mogą wziąć udziału w sesjach rady miasta, czy innych spotkaniach organizowanych na wyższych piętrach urzędu, bo budynek Domu Sejmikowego, w którym mieści się magistrat nie jest dostosowany do ich potrzeb – interweniuje radny Kamil Hukiewicz. Burmistrz zapewnia, że to się zmieni do 2025 r.

O problemie nieprzystosowania budynku ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych radny Kamil Hukiewicz przypomniał na ostatniej sesji. – Urząd nasz nie jest wyposażony w windę czy też platformę przyschodową, która umożliwiałaby mieszkańcom, którzy mają trudności w pokonaniu krętych i stromych schodów, dotarcie na piętra urzędu, w tym do Sali Sejmikowej. Dotyczy to przede wszystkim osób na wózkach inwalidzkich – mówił radny klubu „Krasnostawianie”, przekonując, że zakup i montaż takich urządzeń można zrealizować bez zbytniego obciążania budżetu miasta. – Najwyższy czas to zrobić, by nikt nie czuł się wykluczony.

Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, zapewnia, że miasto zdaje sobie sprawę z problemu, który wkrótce zostanie rozwiązany.

– Sukcesywnie realizujemy działania związane z poprawą dostępności oraz likwidacją istniejących barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych w budynku urzędu miasta – przekonuje burmistrz. – Pod koniec listopada 2022 roku ze środków PFRON (89 tys. zł) dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletę znajdującą się na parterze urzędu oraz korytarz na pierwszym piętrze.

Teraz pozyskaliśmy kolejne 84 tys. zł na dostosowanie korytarzy na drugim piętrze budynku, a także dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 558 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia „Realizacja robót budowlanych w budynku Domu Sejmikowego w Krasnymstawie”, w którego ramach w budynku ratusza zamontowany zostanie podnośnik hydrauliczny umożliwiający swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku – podkreśla Kościuk.

Na podnośnik niepełnosprawni będą musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Realizacja projektu zaplanowana jest bowiem na lata 2024-2025. (kg)

News will be here