Urząd po nowemu

Jest nowa struktura organizacyjna chełmskiego magistratu. Choć to jeszcze propozycja, zmiany – w kontekście obecnego schematu – są dość spore. Prezydent Jakub Banaszek zapewnia, że zmiana struktury nie wiąże się z tworzeniem dodatkowych etatów.

Nowa struktura organizacyjna Urzędu Miasta Chełm wejdzie w życie już w nowym roku. Prezydent Jakub Banaszek podkreśla, że wszystkie zmiany, wraz z obsadzeniem kierowniczych stanowisk, powinny nastąpić najpóźniej z końcem lutego br. Nowy schemat zakłada utworzenie ośmiu departamentów i pozostawienie bez zmian pięciu dotychczasowych wydziałów.

Jakubowi Banaszkowi bezpośrednio miałyby podlegać: Gabinet Prezydenta, Departament Prawny, Departament Kultury i Promocji Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejska. W gabinecie prezydenta będą m.in. stanowiska rzecznika prasowego, jak i osoby odpowiedzialnej za media społecznościowe. – Tego do tej pory nie było, a chodzi o budowanie wizerunku miasta. Osoba ta będzie bezpośrednio współpracowała z Departamentem Kultury i Promocji Miasta. Takie rozwiązania są stosowane w większości miast – uzasadnia J. Banaszek.

Wiceprezydent Artur Juszczak byłby odpowiedzialny za trzy departamenty, bardzo istotne dla funkcjonowania całego miasta. Są to: Departament Komunalny, Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami oraz Departament Rozwoju Miasta. Pierwszy z nich skupiałby obecne dwa wydziały infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska i biuro gospodarki odpadami. Drugi z departamentów będzie liczył trzy wydziały: inwestycji i zarządzania drogami, zamówień publicznych oraz funduszy europejskich. Z kolei Departament Rozwoju Miasta ma wchłonąć obecne dwa wydziały, gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury oraz geodezji, kartografii i mienia komunalnego.

Drugi z wiceprezydentów, Andrzej Kosiniec, miałby zarządzać Departamentem Spraw Obywatelskich oraz Departamentem Edukacji i Sportu, a także Biurem Informatyki. W skład pierwszego z nich weszłyby obecne dwa wydziały, komunikacji i spraw społecznych.

Sekretarz miasta, Elżbieta Grzyb, miałaby sprawować nadzór nad Departamentem Organizacyjnym Prezydenta Miasta. – Taki departament sprawdza się bardzo dobrze w innych miastach, np. w Zielonej Górze i w tym kierunku też powinien podążać Chełm. To spowoduje zwiększenie efektywności, chcemy by urząd był przyjazny dla mieszkańców, a następnym krokiem będzie wdrożenie programu tzw. sprawnej administracji.

Sama zmiana schematu organizacyjnego to jedno, ale żeby można było w urzędzie załatwić sprawę efektywnie, również by kierownictwo miasta w lepszy sposób mogło wykonywać powierzone zadania, do tego potrzebny jest taki program. Założenia do niego już mamy, tego typu programy są stosowane w ministerstwach, czy rządowych agencjach – twierdzi J. Banaszek.

Niedawno powołana skarbnik miasta, Agnieszka Kruk odpowiadałaby za Wydział Budżetu i Wydział Finansowy. – Tutaj zastrzegam sobie ewentualną możliwość zmiany, są to dwie bardzo trudne komórki organizacyjne. Konsultowałem to z innymi prezydentami i łączenie tych dwóch wydziałów w jeden departament zawsze było trudne i długofalowo okazywało się, że było ono nieskuteczne – wyjaśnia prezydent.

Nie wiadomo jeszcze ilu w sumie dyrektorów będzie w magistracie. Szefów departamentów mają wyłonić konkursy. – Naszym celem jest przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie urzędu i zwiększenie efektywności. Za tym na pewno nie będzie szło żadne nadmierne zatrudnianie. To nie jest nasz cel. Chcemy stawiać też na młodych ludzi, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej i to będziemy robić – twierdzi Banaszek. (s)