Ustawią lustro

Na jednym z najbardziej niebezpiecznych dla rowerzystów skrzyżowań w mieście, ul. Szpitalnej i Kraszewskiego, zostanie zamontowane lustro. – Jest to kolizyjne miejsce, rowerzystów przybywa, dlatego też podjęliśmy decyzję o zakupie lustra.

Na ostatniej sesji rady miasta radna Ewa Suchań mówiła o czyhającym na rowerzystów niebezpieczeństwie na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kraszewskiego. – Mur ogrodzeniowy przy zakładzie pogrzebowym ogranicza widoczność rowerzystom poruszającym się ul. Szpitalną. Nie widzą oni, czy z ul. Kraszewskiego nadjeżdżają samochody. W identycznej sytuacji znajdują się kierowcy jadący Kraszewskiego. Wielu cyklistów wręcz mknie przez skrzyżowanie i kilka razy widziałam już, jak auta niemal stykają się z rowerami. Mimo, że jest ono dobrze oznakowane, to w dalszym ciągu do bezpiecznych nie należy – wyjaśniała.
Radna sugerowała zakup lustra, które na pewno poprawiłoby bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, twierdzi, że już zlecił zmianę organizacji ruchu, która dotyczy właśnie skrzyżowania Szpitalnej z Kraszewskiego. – Kupimy lustro i tak je ustawimy, by rowerzyści widzieli samochody, a kierowcy aut – jadących cyklistów – mówi. – Chcę przypomnieć, że na ul. Kraszewskiego jest znak „stop”. Kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu również rowerzystom.
Lustro ma być ustawione najpóźniej do końca lipca br. – Na ulicach jest coraz więcej rowerzystów. Z każdym rokiem rośnie też liczba kilometrów ścieżek rowerowych w mieście. Skrzyżowania, które pokonują rowerzyści muszą być dobrze oznakowane, jednym słowem bezpieczne – zaznacza dyrektor Tomasik.
Zarząd Dróg Miejskich chce też poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy Alei Armii Krajowej, nieopodal skrzyżowania z ul. Reformacką. – W ostatnim czasie jest tam dużo potrąceń pieszych, dlatego też pomalujemy przejście w kolorach białym i czerwonym. Stanie się ono widoczniejsze dla kierowców – mówi K. Tomasik. (ptr)