Utknęli przy odwołaniach

Odwołania wspólnot mieszkaniowych wpływają na opóźnienia w projektowaniu przebudowy ul. Samsonowicza w Lublinie. Dokumentacja miała być gotowa w czerwcu, ale dobrze będzie, jeśli zostanie skończona w listopadzie. Radni PiS przypominają urzędnikom miejskim o potrzebie społecznych konsultacji.


Miasto przymierza się do przebudowy ul. Samsonowicza od 2014 r., ale spotyka wiele zawiłości formalnych, głównie za sprawa wspólnot mieszkaniowych (Samsonowicza 3, 27, 37, Nałkowskich 84), które wydzieliły się ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. i Z. Nałkowskich, ale chciałyby bezpłatnie korzystać z infrastruktury spółdzielni. Sprawa trafiła do sądu. Spółdzielnia zażądała od wspólnot opłat za 10 lat bezumownego korzystania z dróg, śmietników, placów zabaw, itp. I głównie ten spór rzutuje na opóźnienia przebudowy ul. Samsonowicza. Radni już w 2015 r. przeznaczyli pieniądze na sporządzenie projektu przebudowy ulicy.
– Aktualnie Zarząd Dróg i Mostów opracowuje projekt budowlany branży drogowej oraz projekty branżowe (odwodnienie, oświetlenie itp.). Możliwość realizacji w przyszłym roku robót drogowych obejmujących rozbudowę ul. Samsonowicza, których koszt szacowany jest na ponad 4 mln zł, będzie przedmiotem dyskusji przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na  2018 r – informuje Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza.
Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości wywodzących się z tego okręgu wyborczego sprawa wydłuża się skandalicznie długo. – Aktualnie opracowywana dokumentacja przebudowy drogi nie została dotychczas przedstawiona mieszkańcom osiedla im. W. i Z. Nałkowskich. Biorąc pod uwagę zapisy odnoszące się do terminu przeprowadzenia konsultacji, należy wskazać, że z uwagi na okres wakacyjny stosownym terminem będzie wrzesień b. r. – piszą do prezydenta radni Piotr Popiel, Tomasz Pitucha i Piotr Gawryszczak (PiS).
W ratuszu przekonują, że opóźnienia wynikają z faktu, że od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji złożono cztery odwołania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopiero w maju uznało skargi za bezzasadne, co pozwoliło wrócić projektantowi do prac. – W  maju  SKO utrzymało w mocy decyzję środowiskową, co umożliwiło kontynuowanie prac projektowych. Rozwiązania wymagały również koordynacji z  planowanymi zamierzeniami projektowymi Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich. Co również nie pozostało bez wpływu na czas opracowania – mówi Joanna Bobowska.
Projektant, chełmska firma Lispus, uwzględniła uwagi części mieszkańców, głównie lokalnych wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku chodzi o ok. 5-metrowe drogi dojazdowe do budynków wspólnot (Samsonowicza 3, 27, 37, Nałkowskich 84), wyodrębnionych przed laty z mienia spółdzielczego.
– Wierzymy, że sprawa przebudowy będzie jeszcze przedmiotem ogólnego spotkania z mieszkańcami, nie tylko zainteresowanych wspólnot – mówi Paweł Soczyński, przewodniczący zarządu dzielnicy Wrotków.
Ratusz jednak uważa, że konsultacje przeprowadzono już wcześniej.
– Etap opracowania projektów budowlanych czy wykonawczych, z uwagi na zaawansowanie prac, nie daje możliwości wprowadzania istotnych zmian w zaakceptowanych rozwiązaniach geometrycznych. Dlatego dokumentacje konsultowane są na etapie koncepcji, by możliwe było wprowadzenie zgłaszanych korekt – odpowiada Joanna Bobowska, z biura prasowego ratusza.
Projekt przebudowy ul. Samsonowicza ma być gotowy pod koniec roku. – Planowane jest wykonanie dokumentacji do listopada bieżącego roku – dodaje Bobowska.
BACH