Utwardzą Zadębie

Cała rezerwa celowa dzielnicy Hajdów-Zadębie trafi na utwardzenie fragmentu ulicy Zadębie. Mowa o odcinku od Kasprowicza w kierunku miasta.


Decyzję podjęto na ostatnim posiedzeniu rady dzielnicy. – Stawiamy na kompletne utwardzenie drogi destruktem z wyprofilowaniem „krawężników”. Zobaczymy po ustaleniach z Zarządem Dróg i Mostów, jak długi odcinek ulicy uda się wykonać. Dziś jest ona w fatalnym stanie – mówi Wiesław Bomba, przewodniczący zarządu dzielnicy Hajdów-Zadębie.
Rok temu dzielnica również zainwestowała całą rezerwę, 129 tys. złotych, na jeden cel – remont fragmentu nawierzchni ul. Kasprowicza, głównego łącznika dzielnicy od ul. Turystycznej do ul. Grygowej. BCH