Uzbrojeni na walkę z rakiem

W ubiegły wtorek w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odbyło się podsumowanie realizowanego w placówce od 2018 roku projektu „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”. Dzięki niemu do Centrum trafił sprzęt medyczny o wartości ponad 67 mln zł, baza łóżkowa wzrosła do ok. 500, a liczba wizyt i hospitalizacji zwiększyła się o ponad 17%.

Jak poinformowała na konferencji podsumowującej projekt dyrektor COZL prof. Elżbieta Starosławska w ramach projektu zakupiono między innymi rezonans, tomograf komputerowy, mammografy cyfrowe, aparaty USG, stacjonarne i mobilne aparaty RTG, mikroskopy do badań histopatologicznych. – Zakup nowego wyposażenia zwiększył jakość usług medycznych i dostępność pacjentów do specjalistycznych świadczeń onkologicznych, takich jak badanie rezonansem, tomografem, USG – mówiła prof. Elżbieta Starosławska. – Przed realizacją projektu, w 2018 r., łączna liczba wizyt i hospitalizacji w COZL wynosiła 174 tys, zaś w 2021 r. wzrosła już do 204 tysięcy.

Dzięki nowej aparaturze możliwe było również wprowadzenie metod diagnozowania i leczenia raka niedostępnych dotąd na terenie województwa lubelskiego praktycznie niestosowanych, czy w ogóle niedostępnych – m.in. elastografii, rezonansu całego ciała, monitorowania pierwiastków i związków m.in. w wątrobie, czy leczenia radiojodem raków tarczycy.

Jak podkreślała dyrektor COZL nowoczesny sprzęt i diagnostyka to podstawa w planowaniu leczenia nowotworów. – Dzięki projektowi i nowoczesnej aparaturze uratowano wiele osób przed mylnymi diagnozami, przed niewłaściwym postępowaniem terapeutycznym – wskazywała prof. Starosławska, przypominając, że w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa zwiększono dofinansowanie projektu na cele związane z przeciwdziałaniem jej skutkom i o 140 zwiększono liczbę łóżek. – Dzięki temu pacjenci w okresie pandemii nie muszą wyjeżdżać do innych miast – podkreśliła dyr. COZL.

Całkowita wartość projektu wyniosła 67 mln zł, z czego 57 mln stanowiły środki europejskie, 4 mln zł dołożył budżet państwa, a 6 mln zł samorząd województwa lubelskiego.

ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here