Użłobkowienie na poziomie

Matka do pracy, ojciec do pracy, a maluch do żłobka. Pytanie: czy w chełmskich placówkach jest dla nich miejsce?

– Dziś samorządy coraz bardziej oceniane są pod względem dostępu do usług społecznych. A wśród nich ważną rolę odgrywa zapewnienie opieki nad dziećmi – przyznają autorzy opracowania „Ranking użłobkowienia gmin”, które zostało opublikowane pod szyldem pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Ranking miał na celu sprawdzić, jak z zapewnieniem opieki najmłodszym dzieciom (w wieku od roku do trzech lat) radzą sobie samorządy.

Jak go przygotowywano? Zestawiano liczbę dzieci w wieku 1-3 w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych z liczbą wszystkich dzieci w tym wieku z terenu danego miasta lub gminy.

I okazuje się, że Chełm w rankingu wypada nieźle. Na 48 miast powiatowych zajął 5. miejsce ze wskaźnikiem „użłobkowienia” wynoszącym 48,86. Czyli prawie 49 młodych chełmian może liczyć na opiekę. To lepszy wynik niż osiągnął Zamość (42,11) i Biała Podlaska (38,98).

Na terenie Chełma mamy cztery żłobki: dwa miejskie – „Chełmskie Niedźwiadki” i „Słoneczko” – dysponujące łącznie 129 miejscami opieki oraz dwa żłobki niepubliczne, w których jest łącznie 55 miejsc.

– Ponadto w Chełmie funkcjonuje instytucja dziennego opiekuna. Spółdzielnia Socjalna Proedus zatrudnia dwóch dziennych opiekunów, zapewniających dziesięć miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – informuje Magdalena Tuszewska-Smażyło, podinspektor wydziału spraw społecznych w chełmskim magistracie.

– Zapewnienie opieki nad najmłodszymi dziećmi to ważne zadanie, szczególnie, że w dzisiejszych czasach większość rodziców jest aktywnych zawodowo – przyznaje Agata Fisz, prezydent Chełma. – Dlatego inwestujemy w tę dziedzinę funkcjonowania miasta. Pomimo wysokiego poziomu „użłobkowienia” wciąż chcemy zwiększać liczbę miejsc w placówkach opieki na najmłodszymi. Pozyskane w tym roku dofinansowanie pozwoli na znaczną rozbudowę miejskiego żłobka „Chełmskie Niedźwiadki” i niemal trzykrotnie zwiększenie dostępnej tam liczby miejsc. Inwestycja jest obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy – dodaje prezydent.

Co roku rośnie też kwota, jaką Urząd Miasta przeznacza w budżecie na opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

– W roku 2017 wydatki na bieżące funkcjonowanie obydwu żłobków miejskich wynosiły 1,7 mln zł (dochody z tytułu opłat za czesne i wyżywienie wyniosły wówczas 410 tys. zł). Natomiast w roku bieżącym plan wydatków wynosi prawie 1,9 mln zł, a dochody planowane są na poziomie 434 tys. zł – słyszmy od urzędników. (mg)