Uznanie dla lubelskiego neurochirurga

Laureaci Honorowej Nagrody Złotego Hipolita . Pierwszy z prawej prof. Tomasz Trojanowski

Prof. Tomasz Trojanowski, neurochirurg z Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w SPSK nr 4 w Lublinie, został nagrodzony prestiżowym odznaczeniem – Złotym Hipolitem i tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.


Honorowa nagroda przyznawana jest od 2001 r. przez działające w Poznaniu Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i Kapitułę Złotego Hipolita. Patronem wyróżnienia jest przemysłowiec i społecznik, utalentowany przedsiębiorca, wydawca i nauczyciel, który m.in. założył w Poznaniu pierwszy polski, niezależny dziennik – „Gazetę Polską”. W tym roku wśród wyróżnionych, oprócz prof. Tomasza Trojanowskiego, znalazły się takie osobistości, jak: Andrzej Bobiński – przedsiębiorca, Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, publicysta; Lucjana Kuźnicka-Tylenda – przedsiębiorca, prezes firmy TFP, prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008, Jerzy Maksymiuk – dyrygent, kompozytor, prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu oraz ks. prałat Jan Stanisławski. Wśród laureatów tej nagrody jest również Jan Paweł II. Dotychczas wyróżniono 129 osób. Prof. Tomasz Trojanowski, urodzony w 1947 roku w zawodzie pracuje już ponad 30 lat. W 1970 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1976 uzyskał stopień naukowy doktora, habilitował się w 1982 a w 1991 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od ponad 20 lat kieruje Kliniką Neurochirurgii przy ulicy Jaczewskiego, uznawaną za jedną z najlepszych w kraju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Przewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych PAN oraz konsultantem krajowym w dziedzinie neurochirurgii. (EM.K.)