VIII sesja Włodawskiej Rady Seniorów

Przyjęcie planu pracy Włodawskiej Rady Seniorów na 2019 rok oraz wysłuchanie informacji burmistrza Włodawy o planowanych działaniach inwestycyjnych w tym roku to główne punkty VIII sesji Włodawskiej Rady Seniorów.

Na sesję seniorzy zaprosili m.in. przedstawicieli Szpitala we Włodawie i Polskiego Czerwonego Krzyża. Jako pierwszy głos zabrał jednak burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński, który przedstawił informację o planowanych działaniach inwestycyjnych w 2019 roku. Wśród najważniejszych wymienił – co zrozumiałe – rozpoczęcie prac związanych z realizacją największego projektu ostatnich lat „Rewitalizacja Włodawy”. Przewidziane są również długo oczekiwane remonty ulic Prusa i Działkowców.

Z kolei Anna Flis z SPZOZ we Włodawie przedstawiła radnym i licznie przybyłym na sesję seniorom informację dotyczącą funkcjonowania Dziennego Oddziału Psychogeriatycznego. W oddziale realizowane są świadczenia i programy terapeutyczne, terapia indywidualna i grupowa, niezbędne badanie diagnostyczne dla pacjentów oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla ich rodzin. (Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 513 799 316).

Następnie Magdalena Gryglicka z włodawskiego oddziału PCK przedstawiła ofertę powstającego we Włodawie Klubu Seniora. Głównym celem projektu jest zapobieganie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także ich aktywizacja. Osoby w wieku 60+ będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i kursach.

Organizowane będą również wyjazdy i wycieczki krajoznawczo-edukacyjne. Seniorzy będą mogli również skorzystać z porad prawnika i psychologa oraz wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Informacji dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora udziela włodawski oddział PCK.

Radni przyjęli plan pracy WRS na bieżący rok, a seniorzy, którzy złożyli wniosek, odebrali Ogólnopolską Kartę Seniora. Kolejna sesja planowana jest w marcu, kiedy to na wspólnym posiedzeniu spotkają się członkowie Włodawskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. (pk)