W Białopolu bez zmian

(23 listopada) W głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu ósmej kadencji rady gminy Białopole, na przewodniczącego wybrano Waldemara Wilgosa. Wiceprzewodniczącym został Mieczysław Niedźwiedzki. Radni byli jednogłośni, a innych kandydatur nie zgłoszono.


– Widać, że jesteśmy jednomyślni i będziemy dla dobra mieszkańców działać – powiedział wójt gminy Henryk Maruszewski po złożeniu ślubowania, apelując do wszystkich, by kochali i szanowali samorząd oraz rozumieli, że czasem trzeba ponieść jakieś straty dla dobra społecznego, bo wtedy samorządność zostanie w mocy mieszkańców i nie trafi w ręce żadnej konkretnej partii politycznej.

Na koniec wójt przytoczył też projekty złożone w ramach PROW i realizowane obecnie inwestycje, w tym oczekiwane instalacje solarne i remonty dróg. – Jest nadzieja, że w tej kadencji zakończymy modernizację dróg powiatowych – zapowiedział. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here