W drodze do zatrudnienia… – czas na szkolenie?

Czym są szkolenia?


To zajęcia pozaszkolne, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

To jedna z wielu form wsparcia oferowanych w projektach realizowanych przez urzędy pracy z województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Dla kogo są szkolenia w PO WER?

Dla osoby młodej w wieku 18-30 lat, niepracującej, nieuczącej się i nieszkolącej, tzw. młodzieży NEET – zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jeśli spełniasz powyższe kryteria, to oznacza, że jest to coś dla Ciebie!

Co możesz uzyskać?

Jeśli jesteś zarejestrowany we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, możesz skorzystać ze szkolenia, które obejmuje:

  • opłatę za szkolenie instytucji szkoleniowej;
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • koszt przejazdu, w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych;
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów określonych uprawnień zawodowych;
  • gwarantowane stypendium szkoleniowe.

Po szkoleniu masz więcej możliwości zdobycia zatrudnienia

Aktualnie wybór szkoleń jest ogromny. Dostępne są szkolenia typowo branżowe, które dostarczają wiedzy z konkretnej dziedziny – podnoszą Twoje kwalifikacje, jak i szkolenia miękkie, które uczą asertywności, rozwijają pewność siebie, czy pomagają lepiej komunikować się z innymi – tzw. szkolenia podnoszące kompetencje. Rozmowa z doradcą zawodowym na pewno pomoże Ci wybrać tą właściwą ścieżkę.

Co musisz zrobić?

Zgłoś się do swojego urzędu pracy i zapytaj o oferty szkoleń lub po prostu zadzwoń do nas, napisz e-maila lub przyjdź – a my pokierujemy Cię dalej:

Punkt Informacyjny Wydziału Realizacji PO WER
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
ul. Lubartowska 74 A, piętro 1, pok. 100,20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49, kom. 605 903 476
e-mail: power@wup.lublin.pl www.power-wuplublin.praca.gov.pl

Szkolenia w ramach PO WER w latach 2014-2019

Liczba osób objętych wsparciem: 38 485
w tym liczba osób, które odbyły szkolenie: 8 884 (to ponad 23 % uczestników).

Szkolenia indywidualne, czy grupowe stanowią drugą z najczęściej wybieranych przez uczestników projektów form wsparcia.