W hołdzie bohaterom

Rozstrzygnięto IV Konkurs „W hołdzie bohaterom”. Ogłoszenie wyników odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wpłynęło ponad 200 prac literackich i plastycznych.


Organizatorami konkursu było XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury. Adresowany jest on do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7) i gimnazjów (klasy 2-3). Każdego roku tematyka jest inna. W tym roku, z okazji jubileuszu 700-lecia Lublina, wydarzenie było dedykowane wybitnym osobom związanym z naszym miastem. – Konkurs jest z roku na rok coraz bardziej popularny. Mieliśmy również uczniów, którzy biorą udział w nim rokrocznie. W tej edycji towarzyszyły nam pewne obawy, czy wybrany przez nas temat Lublina będzie nośnym tematem dla osób, które w naszym mieście nie mieszkają – przyznaje Urszula Sławek, dyrektor XXIX Liceum Ogólnokształcącego. – Konkurs „W hołdzie bohaterom” zaczęliśmy organizować, ponieważ zarówno nasz patron, jak i program wychowawczy dla młodzieży podkreślają, jak ważny jest patriotyzm i pamięć o osobach, które działały w naszym regionie. One nie przestały istnieć, żyją w nas poprzez swoje dzieła, stąd pomysł, aby naszą małą ojczyznę – Lubelszczyznę – wyróżnić – dodała pani dyrektor.
– Napisałam opowiadanie o Józefie Czechowiczu, Julii Hartwig i Franciszce Arnsztajnowej, o ich literackim spotkaniu. Troszkę łatwiej mi było pisać o Czechowiczu, bo to patron naszej szkoły – przyznaje Karolina Wołodko, uczennica Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowiecza, laureatka I miejsca w kategorii literackiej gimnazjum. Jak przyznaje, jest to jej pierwsza wygrana, a w konkursie zamierza wziąć udział również za rok. (EM.K.)

Laureaci w kategorii plastycznej: szkoły podstawowe: I miejsce – nie przyznano. Gimnazja: I miejsce ( ex aequo): Paweł Kusy – ZSO nr 1 w Chemie ( opiekun p. Anna Kosiniec) i Martyna Nowaczek – SP nr 6 w Zamościu (p. Dorota Kowalczyk). Laureaci w kategorii literackiej: Szkoła Podstawowa: I miejsce – nie przyznano. Gimnazjum: I miejsce: Karolina Wołodko, SP nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie, opiekun p. Ewa Grodecka.