W Leśniowicach jak w Sejmie?

Elektroniczne głosowanie – jak w Sejmie, notebooki dla radnych, transmisje na żywo sesji rady gminy. Na takie nowinki Leśniowice dostały dotację.

Wniosek o dotację pod nazwą „Regionalne Partnerstwo do ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” złożyły wspólnie gminy: Leśniowice, Stoczek Łukowski Józefów, Borki i miasto Tomaszów Lubelski, a także Lubelska Fundacja Rozwoju. Dostał on 5,3 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu gminy Leśniowice opiewa na 1 216 993,00 zł. Plany leśniowskich urzędników są imponujące. Projekt zakłada możliwość elektronicznego głosowania przez radnych, notebooki dla rajców, systemy informatyczne umożliwiające transmisje sesji rady gminy. Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, mówi jednak, że na pierwszym miejscu stawia korzyści, jakie rozbudowa systemu informatycznego przyniesie mieszkańcom.
– Chodzi o to, aby usprawnić ich kontakt z urzędem – mówi wójt Radzięciak. – Projekt zakłada modernizację i rozbudowę systemów urzędu, uruchomienie portalu partycypacji społecznej, modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Mieszkańcy będą mogli dostawać drogą elektroniczną informacje o różnego rodzaju wydarzeniach, zagrożeniach i będzie to od nich wymagało jednego kliknięcia. Projekt daje nam szerokie możliwości, a my chcemy maksymalnie wykorzystać przyznaną dotację.
W związku z tym, że strona internetowa Urzędu Gminy Leśniowice będzie udoskonalana wójt Radzięciak zachęca na Facebooku mieszkańców do tego, aby wypełniali ankiety i kierowali na ten temat swoje sugestie. Lada dzień w leśniowskim urzędzie będzie też uruchomiona usługa, dzięki której mieszkańcy za pomocą karty płatniczej będą mogli opłacić różnego rodzaju należności m.in. podatki. (mo)