W Ludowym praca wre

Trwają intensywne prace przy rewitalizacji Parku Ludowego. Odpowiedzialna za inwestycję firma Budimex szykuje się do budowy kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą.


Na powierzchni 22 hektarów zaplanowano nowe alejki i nasadzenia, a także budowę zejść do rzeki i przystani kajakowej. Wykonawca (warszawska firma Budimex) wykonał już pielęgnację połowy parku między al. Piłsudskiego a aleją główną parku, w jego wschodniej części. Wykonano geodezyjne wytyczenie alejek parkowych i przebiegu sieci, a obecnie układany jest wodociąg. Trwają prace związane z wykonaniem korytowania pod alejki. Są już płyty fundamentowe pod budynki szaletów, (obecnie trwa murowanie ścianek). Przygotowano podłoże i ukształtowano teren pod amfiteatr i fontannę. Kopane są rowy melioracyjne i odwodnienia parku, przepłukiwany jest drenaż.

Przypomnijmy, że inwestycję realizuje warszawska firma. Pierwsze trzy przetargi na rewitalizację parku zostały unieważnione, ponieważ potencjalni wykonawcy życzyli sobie znacznie większych kwot pieniędzy aniżeli planował wydać ratusz. Czwarty przetarg został ogłoszony w styczniu tego roku. Stanęły do niego trzy firmy: spółka APIS z Jarosławia zażyczyła sobie prawie 38 milionów złotych (brutto), pruszkowski Strabag wycenił inwestycję na ponad 36 milionów złotych, a warszawski Budimex – na ponad 34 miliony. Miasto planowało wydać nieco ponad 27,5 mln złotych. Wydawało się zatem, że czwarty przetarg również zostanie unieważniony. Tak się jednak nie stało, gdyż urzędnicy zdecydowali się dołożyć brakujące środki i zdecydowali, że inwestycję zrealizuje wspomniany Budimex.

Roboty w parku Ludowym polegają m.in. na: „wykonaniu kompleksowej gospodarki zielenią obejmującej niezbędne wycinki drzew i krzewów”, „wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni i nasadzeniu nowych gatunków roślinności, w tym roślin wodnych”, budowie: alejek, ścieżek dydaktycznych, placów, zejść do rzeki, przystanku kajakowego, kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą, stref wypoczynku, wybiegów dla psów, oświetlenia, monitoringu oraz systemu bezprzewodowego dostępu do internetu. Prace powinny się zakończyć najpóźniej we wrześniu 2020 roku.

Grzegorz Rekiel, EM.K.