W mocy Ducha Świętego

25 lipca 2019 roku w parafiach skończyły się zapisy na 41. Pieszą Pielgrzymkę z Lublina na Jasną Górę, która wyruszy pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” jak zwykle 3 sierpnia.


Główną intencją jest modlitwa o dobre przygotowanie się i przeżycie Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Będzie, to trzecie takie wydarzenie w historii lubelskiego Kościoła. Synod został zaplanowany na 2020 rok. Tegoroczni pątnicy, skupiając się na rozważaniu dekalogu, będą odczytywać drogowskazy swojego życia. Towarzyszyć im będą bracia kapucyni, a konferencje wygłosi brat Szymon Janowski OFM Cap z Golgoty Młodych.

Można jeszcze zgłosić swoje uczestnictwo w tym wyjątkowym przedsięwzięciu w sekretariacie pielgrzymki działającym przed katedrą. Tu, niezależnie skąd się jest, można zapisać się do jednej z 18 grup. Koszt to 75 zł. Wielu pątników pójdzie na te szczególne rekolekcje w drodze już po raz kolejny. Będzie też możliwość wsparcia funduszu solidarnościowego „Idę z Tobą”. Osoba, która na szlak wyjść nie może, składa swoją intencję i dobrowolną ofiarę, którą do Częstochowy zaniesie pielgrzym.

Dzięki temu osoba w trudnej sytuacji materialnej może pielgrzymować, modląc się w intencji ofiarodawcy. Warto zaznaczyć, że fundusz „Idę z Tobą” wspiera nie tylko osoby potrzebujące, ale zasila cały pielgrzymkowy budżet. 3 sierpnia o godz. 8.30 będzie sprawowana msza św. przed katedrą, po czym pielgrzymi wyruszą w trasę.

Samochody bagażowe będą ustawione już od godz. 7.00 na placu Zamkowym. Będą tam stały samochody oznaczone numerami grup. Pielgrzymi przejdą w ciągu 12 dni około 320 km. Wcześniej, bo 1 sierpnia, wyruszą pątnicy z Chełma – grupa 17, a 2 sierpnia pielgrzymi z Krasnegostawu – grupa 18. Do głównej kolumny dołączą 6 sierpnia w Annopolu.

Wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu, skąd pomaszerują zanieść liczne intencje przed tron Pani Jasnogórskiej. Fundusz Idę z Tobą można wesprzeć też korzystając z konta: Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2. 20 – 950 Lublin Nr konta: 20 1240 1503 1111 0010 1057 3012 tytułem: darowizna na fundusz solidarnościowy.

Elżbieta Kasprzycka