W mundurze na lekcję

Szkoła, słynąca z utalentowanych uczniów, przygotowała dla kandydatów mnóstwo wyjątkowych atrakcji. Wystąpi Daniel Koszyk, uczestnik telewizyjnego programu „Must be the music”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych i graficznych, wykonanych przez uczniów w ramach rokrocznie organizowanego Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego. Artystyczne oblicze szkoły spotkało się z duchem wojskowym, bo nie zabrakło również dynamicznych pokazów umiejętności bojowych oraz samoobrony, przygotowanych przez uczniów klas o profilu wojskowym. Klasy pożarnicze pokazały z kolei prezentację swoich niezwykłych umiejętności. W trakcie Dni Otwartych przyszli uczniowie mogli wziąć udział w zajęciach strzeleckich i pokazach sprzętu wojskowego Wielonarodowej Brygady w Lublinie.
XIV Liceum Ogólnokształcące oferuje w nadchodzącym roku szkolnym naukę w klasach o profilu wojskowym oraz pożarniczo-ratowniczym. Zajęcia odbywają się na obiektach wojskowych. Połączone są z nauką strzelania, ratownictwa i sztuk walki. Przyszli strażacy w trakcie nauki w LO poznają sposoby przeprowadzania akcji gaśniczych w lesie, nadzorowane przez pracowników państwowej Straży Pożarnej oraz zdobywają niezbędną w tym zawodzie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Nauka w szkole przy ul. Radzyńskiej to doskonałe połączenie wiedzy z praktyką. W tym roku XIV LO już po raz czwarty otrzymało prestiżowy certyfikat – SZKOŁA INNOWACJI, przyznawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz również główną nagrodę – Statuetkę w kategorii INNOWACYJNA INICJATYWA za organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego.
(EM.K.)

News will be here