W oczekiwaniu na beatyfikację

W wernisażu wystawy udział wzięli, m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka, metropolita lubelski Stanisław Budzik i prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Od 5 grudnia w lubelskim ratuszu możemy oglądać wystawę dokumentującą okres działalności w Lublinie Prymas Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w czerwcu przyszłego roku zostanie ogłoszony błogosławionym.


Na czterdziestu tablicach prezentowane są mało znane i nierzadko nigdy wcześniej nie publikowane fotografie i dokumenty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Państwowego w Lublinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych. Tytuł wystawy to słowa, którymi 26 maja 1946 roku bp Stefan Wyszyński, najmłodszy wówczas polski biskup, zwrócił się do swoich diecezjan, rozpoczynając pierwsze publiczne wystąpienie.

– Mamy to wielkie szczęście, że zarówno Jan Paweł II, jak i kardynał Stefan Wyszyński, wielcy ludzie Kościoła w Polsce, mieli bardzo ścisłe związki z Lublinem – podkreślał w dniu otwarcia wystawy abp Stanisław Budzik. – Kard. Wyszyński w Lublinie napisał swój doktorat, tu przez cztery lata studiował, w czasie wojny ukrywał się m.in. w Kozłówce, a po wojnie był przez prawie trzy lata biskupem lubelskim. W naszym mieście przygotowywał się do zadań, które go czekały w przyszłości w ojczyźnie, a Lublin ma w tym swój udział, z czego bardzo się cieszymy – dodał ks. arcybiskup.

Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys. Wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał Piotr Krzysztof Kuty, prezes Fundacji Nasza Tradycja.

– Przedstawione na wystawie fotografie i dokumenty obrazują głównie wydarzenia z wiosny 1946 r., związane z nominacją, konsekracją i ingresem biskupa Stefana Wyszyńskiego do archikatedry lubelskiej. To dokumentacja blisko trzyletniego okresu, kiedy naszej diecezji przewodził Prymas Tysiąclecia – podkreślił Piotr Kuty. Kardynał Stefan Wyszyński w latach 1946-1949 pełnił posługę biskupią w Lublinie. Wystawę unikalnych fotografii ilustrują fragmenty rozmowy, którą wiosną 2016 r. Piotr Kuty przeprowadził ze świętej pamięci nestorem Episkopatu Polski, abp. seniorem Bolesławem Pylakiem, świadkiem lubelskiej biskupiej posługi przyszłego kardynała.

Wystawa, która eksponowana jest w ratuszu, była już prezentowana wcześniej m.in. w CSK i Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Jej uroczyste otwarcie zgromadziło wielu gości: parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta, województwa, oświaty i Kościoła. – Dziękuję za to, że stwarzacie państwo możliwość obcowania z tak wielką osobowością, jaką był kard. Stefan Wyszyński – dziękował autorom wystawy lubelski wojewoda Lech Sprawka.

– Ta wystawa jest przykładem doskonałej współpracy wielu instytucji. Zgromadzone są tu niepublikowane wcześniej dokumenty i fotografie – zaznaczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Jej wernisaż odbył się w ratuszowej sali posiedzeń rady miasta, której patronem jest kardynał Stefan Wyszyński. Drugą salą jego imienia w Lublinie jest aula w gmachu Głównym KUL.

Wystawa została zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Lublin, PGE Dystrybucja S.A. i Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz pomocy organizacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Emilia Kalwińska

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego zapowiadana jest na 7 czerwca w Warszawie. Kard. Stefan Wyszyński był prymasem Polski w latach 1948-1981. Obok Jana Pawła II uznawany jest za najważniejszą postać dla polskiego Kościoła w XX wieku.