W pamięci uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strachosławiu świętowali Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Uczniowie klasy IIIb podczas akademii przypomnieli swoim kolegom o wydarzeniach z października 1978 r., kiedy to na papieża wybrano Karola Wojtyłę. Uczniów do występów przygotowały nauczycielki Małgorzata Toporowska i Marta Kołtun, o oprawę muzyczną zadbał Robert Gałan. (mo)