W podziękowaniu najwyższa pensja

Wiesław Kociuba

Ponad 20 tysięcy złotych brutto będzie zarabiać wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba. Tak zdecydowali radni, których uposażenie za pracę samorządową też nie będzie najskromniejsze.

Kwestie finansowe, a dokładniej wysokość diet i ustalenie wynagrodzenia dla wójta, były jednymi z dominujących tematów poruszanych w czasie ostatniej sesji Rady Gminy Chełm.

Zgodnie z ustawą maksymalna wysokość diety radnego może stanowić 2,4-krotność kwoty bazowej (1789,42 zł brutto), czyli 4294,61 zł. Jednak w przypadku gmin liczących od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, radny może dostawać maksymalnie 75 proc. tej kwoty, czyli 3220,95 złotych brutto. Zgodnie z uchwałą przyjętą na ostatnim posiedzeniu przewodniczący Rady Gminy Chełm będzie otrzymywał miesięcznie 74 proc. kwoty maksymalnej, czyli 3178 zł brutto, wiceprzewodniczący – 70 proc. (3006 zł), przewodniczący gminnej komisji – 66 proc. (2834 zł), a pozostali radni – 62 proc. (2662 zł). W przypadku nieuczestniczenia w posiedzeniach kwota uposażenia może zostać zmniejszona o 15 proc.

Radni jednogłośnie przyznali też podwyżkę sołtysom z 350 do 500 zł za każdy dzień uczestnictwa w posiedzeniu rad sołeckich.

Natomiast w przypadku wójta gminy Chełm maksymalne wynagrodzenie, jakie zgodnie z ustawa może otrzymywać, to 20 041,5 zł brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i specjalny). Decyzją radnych pensja Wiesława Kociuby wyniesie 20 040 złotych brutto.

– Mając na uwadze zakres i złożoność działań wójta, uwarunkowanych realizacją wielu inwestycji gminnych oraz jego umiejętności w pozyskiwaniu środków na ich finansowanie, to proponowane wynagrodzenie jest w pełni uzasadnione – tłumaczył przed podjęciem uchwały w tej sprawie przewodniczący rady Andrzej Oleksiejuk. (pc)

News will be here