W Siennicy Różanej brakuje lekarzy?

– Mimo tego, że w naszej gminie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, nasi mieszkańcy jeżdżą do specjalistów do sąsiednich gmin – zwrócił uwagę na jednej z ostatnich sesji rady gminy Siennica Różana radny Andrzej Korkosz.

W zgłoszonej przez siebie interpelacji radny Korkosz zauważył, że zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej opieki zdrowotnej należy do zadań własnych gminy. – Jak wiemy, działa u nas Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dawniej należący do gminy – mówił na sesji radny Andrzej Korkosz. – Nie będę przytaczał, dlaczego i w jakich okolicznościach zmienił on właściciela, gdyż to temat na inną interpelację.

Mimo tego, że ten NZOZ w naszej gminie funkcjonuje, nasi mieszkańcy jeżdżą do lekarzy specjalistów do innych, sąsiednich gmin ze względu na brak takowych u nas – dodawał. Korkosz przypomniał, że problem był poruszany już w 2016 r. – Ówczesny przewodniczący rady gminy Siennica Różana Waldemar Nowosad zapewniał, że lokale dla lekarzy są, chociaż nigdy nie dowiedzieliśmy się, gdzie i w jakim lokalu? Zaczęła się następna kadencja, a stary problem pozostał.

Skoro w innych gminach potrafiono sobie z tym poradzić, więc nadeszła pora, aby i nasi mieszkańcy poczuli, że ktoś dba o ich potrzeby związane z ochroną zdrowia. Problem ten jest szczególnie ważny i doskwierający dla osób starszych, które muszą jeździć do lekarzy do oddalonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów gabinetów specjalistycznych – mówił Korkosz i pytał wójta Leszka Proskury, gdzie i w jakiej lokalizacji gmina posiada lokale dla lekarzy oraz kiedy wójt zajmie się „poważnie” szukaniem lekarzy specjalistów? Dotarliśmy do odpowiedzi, jakiej Proskura udzielił radnemu.

– Informuję, że gmina reaguje na potrzeby zdrowotne mieszkańców – zapewnia wójt Siennicy Różanej. – Zgłaszane na zebraniach wiejskich uwagi dotyczące zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne były przedmiotem wnikliwej analizy i dzięki staraniom samorządu został otwarty przystosowany dla osób niepełnosprawnych ośrodek rehabilitacji, w którym będą przyjmować pacjentów również lekarze specjaliści (ortopedzi) – dodał Proskura. Wójt zapewnia, że deklaruje dalsze prowadzenie rozmów z osobą zarządzającą ośrodkiem w kierunku poszerzenia zakresu porad.

– Trwają prace związane z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w urzędzie gminy. Po ich zakończeniu będziemy mogli udostępnić pomieszczenia na potrzeby służby zdrowia. W razie potrzeby dysponujemy również obiektem Centrum Kultury – mówi wójt. Proskura zauważa, że problem z brakiem lekarzy wynika z niewielkiej ich dostępności na rynku. – Nawet w dużych ośrodkach miejskich występują problemy z dostępem do tego typu usług zdrowotnych – tłumaczy. (kg)