W spółkach biedy nie mają

W ciągu dwóch lat zarobki prezesa Pegimeku wzrosły z 11,7 tys. zł do 15,2 tys zł, a co roku dostaje on również sowitą nagrodę. Skromniejszą podwyżką, bo z 11 do 12 tys. zł, może pochwalić się szef PEC-u, który też co roku może liczyć na pokaźną „premię”. Miasto nie zapomniało również o podwyżkach dla członków rad nadzorczych komunalnych spółek, których członkowie za jedno, góra kilka posiedzeń w miesiącu dostają nawet po 4 tys. zł. Jednocześnie Ratusz zaznacza, że wynagrodzenia szefów świdnickich spółek są w dolnych granicach ustawowych widełek.

Szefowie miejskich spółek, podobnie jak radni, burmistrz i najważniejsi urzędnicy co roku zobowiązani są składać oświadczenia majątkowe, w których ujawniają m.in. posiadane nieruchomości i dochody. Radny Waldemar Białowąs (przewodniczący klubu KO) postanowił jednak dopytać, w skierowanej do burmistrza interpelacji, o dokładną wysokość zarobków w zarządach miejskich spółek i ewentualnych nagród. Radny poprosił o przygotowanie tej informacji w rozbiciu na wszystkie osoby wchodzące w skład rad nadzorczych i zarządów z podaniem pełnionej funkcji oraz zarobionych przez nie kwot z podziałem na poszczególne miesiące.

Waldemara Białowąsa zainteresowało również to, czy obecni prezesi i wiceprezesi mają podpisane umowy o pracę, czy kontrakty menedżerskie oraz czy są w nich zapisy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej zgodnie z art. 211, par. 1 Kodeksu spółek handlowych, mówiącym o tym, że członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi.

Urząd Miasta przygotował obszerną odpowiedź, ale mimo prośby radnego nie podano w niej nazwisk osób wchodzących w skład rad i zarządów spółek.

– W zakresie informacji danych osób sprawujących poszczególne funkcje w poszczególnych okresach informuję, że dane te są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest oficjalnym i ogólnodostępnym rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nadmieniam również, że wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem gminy ustalone są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. i zgodnie z jej zapisami, wynagrodzenie członków zarządu składa się z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie oraz wynagrodzenia zmiennego wypłacanego jednorazowo za poprzedni rok obrotowy. Dla spółek MKS Avia oraz TBS „Lokum” wynagrodzenie stałe może kształtować się w przedziale od 5,6 tys. zł do 16,9 tys. zł, dla spółek Pegimek i PEC od 11,3 tys. zł do 22,6 tys. zł – czytamy w odpowiedzi burmistrza Waldemara Jaksona.

Burmistrz wyjaśnił również, że od 2017 roku członkowie zarządów spółek z większościowym udziałem miasta są zatrudniani w oparciu o kontrakty menadżerskie, w treści których są zapisy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej, o których mowa w przywołanych przez radnego przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Ile zarabia się w spółkach?

Z informacji przygotowanej przez Ratusz dla radnego Białowąsa wynika, że wynagrodzenie prezesa Pegimeku w przeciągu dwóch ostatnich lat wzrosło z 11,7 tys. zł do 15,2 tys. zł miesięcznie (kwoty podane brutto). Wynagrodzenie zmienne (nagroda roczna) w 2020 r. to 26,4 tys. zł, w 2021 r. – 32,9 tys. zł.

Wiceprezes w 2020 roku otrzymywała miesięczne wynagrodzenie w kwocie 11,7 tys. zł, obecnie jest to 13,7 tys. zł. Wynagrodzenie zmienne w 2021 r. – 29,3 tys. zł.

Przewodniczący rady nadzorczej Pegimeku w 2016 roku otrzymywał średnio 3,2 tys. zł miesięcznie, od 2017 roku do maja tego roku była to kwota 3,3 tys. zł, od czerwca 4,2 tys. zł.

Wzrosły również wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej – sekretarz od połowy lipca 2017 roku otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2,5 tys. zł, od połowy tego roku jest to 3,5 tys. zł. Członek zarządu RN od połowy 2017 otrzymywał 2 tys. zł, od połowy tego roku jest to kwota 3 tys. zł.

Miesięczne wynagrodzenie prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” w ubiegłym roku wynosiło około 11 tysięcy zł; w tym roku jest to 12 tys. zł. Nagroda roczna wypłacona w 2020 r. to około 25 tys. zł, w roku 2021 – 26 tys. zł.

Zarobki wiceprezesa to w 2020 roku ok. 10,7 tys. zł., w roku 2021 – 11,4 tys. zł. Wynagrodzenie zmienne wiceprezesa to w dwóch ostatnich latach po 25,7 tys. zł.

Przewodniczący rady nadzorczej obecnie miesięcznie otrzymuje 4 tys. zł; w okresie od lipca 2017 do maja 2021 było to 3 tys. zł.; sekretarz dostaje 3,5 tys. zł, wcześniej 2,5 tys. zł, a członek rady nadzorczej PEC – 3 tys. zł, wcześniej 2 tys. zł.

Skromniej prezentują się zarobki szefów i rad nadzorczych MKS Avia i TBS Lokum.

Wynagrodzenie prezesa Avii od dwóch lat wynosi 8,5 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie zmienne w 2020 r. wyniosło 7,2 tys. zł., a w 2021 r. – 7,8 tys. zł.

Zarobki wiceprezesa w 2020 r. – 5 tys. zł, od maja 2021 r. – 5,7 tys. zł. Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2021 r. – 4,8 tys. zł. Przewodzący RN –1 tys. zł; członkowie – 700 zł,

Prezes TBS „Lokum” w ubiegłym roku zarabiał 7 tys. zł miesięcznie, w tym 8,5 tys. zł; wynagrodzenie zmienne w dwóch ostatnich latacg wynosiło 16,8 tys. zł

Przewodniczący RN spółki od lipca 2017 roku otrzymuje co miesiąc 2 tys. zł, zastępca przewodniczącego – 1,7 tys. zł, a sekretarz – 1,6 tys. zł.

– W imię oszczędności łączymy jednostki, najpierw przedszkola, teraz księgowość szkół, powołujemy CUS, a radom nadzorczym i prezesom spółek, zwłaszcza w Pegimeku, pensje rosną. Jak to się ma do „pandemicznej rzeczywistości” i potrzeby oszczędzania – komentuje podane przez miasto kwoty – radny Waldemar Białowąs.

(w)

Władze świdnickich spółek (za KRS na dzień 25.10.2021)

PEGIMEK
Jerzy Irsak – prezes zarządu
Justyna Mirzwa – wiceprezes zarządu
Marcin Dmowski – przewodniczący rady nadzorczej
Elżbieta Szymanowska – sekretarz rady nadzorczej
Agnieszka Wac – członek rady nadzorczej
Małgorzata Mieczkowska-Profeta – prokurent

TBS „LOKUM”
Jerzy Winnicki – prezes zarządu
Krzysztof Michalski – przewodniczący rady nadzorczej
Zbigniew Biały – sekretarz rady nadzorczej
Marian Jakubiak – członek
Magdalena Charytanowicz-Siemionek – prokurent
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „PEC”
Krzysztof Michalski – prezes zarządu
Andrzej Radek – wiceprezes zarządu
Ewa Jankowska – przewodnicząca rady nadzorczej
Wiesław Szymański – sekretarz rady nadzorczej
Agnieszka Nóżka – członek rady nadzorczej
Dorota Zdunek – prokurent
Katarzyna Olejnik – prokurent

MKS AVIA ŚWIDNIK
Radosław Szczerba – prezes zarządu
Adam Żurek – wiceprezes zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Szydło, Mateusz Tryka, Andrzej Kuchta
Prokurent: Agnieszka Nowak-Szpura

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here