W Świdniku chcą uczyć z pasją

W najbliższą środę w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku odbędzie się I Świdnickie Forum Nauczycieli z Pasją. Pedagodzy będą dyskutować i poznawać pomysły na innowacyjne prowadzenie lekcji i pracę z uczniami.


Podczas Forum wystąpi 10 prelegentów prezentujących innowacyjne pomysły na prowadzenie lekcji i zajęć dydaktycznych, skuteczne sposoby pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi lub mającymi problemy z nauką, metody nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia czy przygotowania uczniów do konkursów i egzaminów.

Jako przykłady posłużą konkretne już realizowane czy zrealizowane projekty i programy. Prelegenci przedstawią m.in. projekt spotkań artystyczno-teatralnych dla dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu przedszkola; projekt e-twinning, który dzięki współpracy z zagranicznymi szkołami ma zachęcać młodzież do nauki i czytania w języku ojczystym i obcym; program DSD1 w szkole podstawowej, przygotowujący uczniów do Egzaminu Dyplomowanego z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec; projekt funkcjonowania zespołu tańca ludowego w przedszkolu, czy wykorzystania komiksów w nauczaniu języka angielskiego.

Zaprezentowana też zostaną metody indywidualnej pracy z przedszkolakami i uczniami według pedagogiki Montessori i planu Daltońskiego, zakładających, że każde dziecko jest inne i powinno mieć własny plan rozwoju wpisany jego możliwości, kompetencje i umiejętności. Początek Forum o godz. 13.00. Jego organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 5, Gmina Miejska Świdnik i Powiat Świdnicki. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here