W Świdniku zaroi się od drogowców

Sześć drogowych inwestycji zgłoszonych przez miasto Świdnik i kolejne cztery zgłoszone przez powiat świdnicki znalazło się na liście projektów z województwa lubelskiego rekomendowanych do dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli tylko listę zatwierdzi premier Mateusz Morawiecki, do miasta i powiatu trafi ponad 20 mln zł.


Powiat świdnicki

Powiat już w pierwszym tegorocznym rozdaniu dotacji z FDS otrzymał dofinansowanie na II etap modernizację drogi Mełgiew-Milejów. Teraz dzięki rządowym dotacjom chce wyremontować cztery kolejne drogi: Łuszczów – Janowice, Biskupice – Trawniki, Lublin – Kalinówka oraz zrealizować III etap przebudowy ul. Racławickiej w Świdniku. Wartość wszystkich inwestycji to blisko 14,5 mln zł, a dofinansowanie pokryje ponad 8,6 mln zł. Resztę dołożą po połowie powiat i gminy po terenie których przebiegają modernizowane drogi.

– Staramy się korzystać z każdego dostępnego wsparcia finansowego – mówi Łukasz Reszka (PiS), starosta świdnicki. – Prowadzimy racjonalną politykę wydawania środków publicznych. Na pierwszy plan idą inwestycje, które w naszej opinii mają priorytetowe znaczenie.

Jeśli dofinansowanie do wszystkie czterech inwestycji zostanie zatwierdzone przez premiera Morawieckiego (to do niego zgodnie z ustawą o FDS należy ostateczna akceptacja zadań rekomendowanych do dofinansowania przez służby wojewodów – przyp. aut.), ich realizacja ruszy jeszcze w tym roku.

Miasto Świdnik

Miasto, które w pierwszym tegorocznym podziale dotacji z FDS zostało pominięte, teraz ma szansę na dofinansowanie aż sześciu zgłoszonych inwestycji. Chodzi o budowę al. NSZZ „Solidarność”, przebudowę sieci dróg nas osiedlu Żwirki i Wigury, budowę ul. Gen „Grota” Roweckiego, położenie asfaltu i modernizację infrastruktury towarzyszącej na ul. Sosnowej, przebudowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Kusocińskiego i Akacjowej oraz budowę tzw. „sięgacza” na ul. Cisowej. Wartość tych inwestycji to ponad 24 mln zł, z czego połowę ma sfinansować rządowa dotacja. Władze miasta planują jednak wystąpić o zwiększenie wartości dofinansowania do 60 proc.

– Zgłosiliśmy do programu wszystkie drogi, na które mamy gotową dokumentację i budową bocznej ulicy Obrońców Westerplatte, którą de facto i tak już przebudowujemy. Wszystkie mają szanse na dofinansowanie – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju, dodając, że jeśli uda się pozyskać rządowe środki, to zostaną one wprowadzone do budżetu na sesji rady miasta w ostatnim tygodniu sierpnia

Teraz władze miasta niecierpliwie czekają na podpis premiera. Wszystkie inwestycje ruszyłyby w tym roku, a jako pierwsze budowa ul. Akacjowej i Cisowej. JN